nieuws

Dakenbranche tekent ook arboconvenant

bouwbreed

nieuwegein – In navolging van andere sectoren in de bouw, gaat de dakenbranche (platte daken, circa 3500 werknemers) een arboconvenant ondertekenen met staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken.

De ondertekenaars van werkgevers- en werknemerszijde zijn de Vebidak, de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland, FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV. De afgelopen maanden ondertekenden verschillende andere branches soortgelijke convenanten.

De sociale partners en het ministerie tekenen begin juni een intentieverklaring over veiligheid in de gehele bouwkolom en de mogelijkheid van reintegratie tijdens het eerste ziektejaar.

Met de veiligheid in de gehele bouwkolom wordt bedoeld dat er ook aandacht is voor veiligheid van werkzaamheden op het dak die niet door dakdekkers worden uitgevoerd. Aannemers, installatiebedrijven, staalbouwers en anderen veroorzaken een deel van de ongelukken op het dak. In samenwerking met de Arbeidsinspectie zal volgens Vebidak het vizier op veiligheid dan ook meer moeten worden verschoven van het einde van de bouwkolom naar het begin ervan. Extra aandacht is nodig voor veiligheid in het ontwerp.

Bij controles van de arbeidsinspectie op vijfhonderd bouwplaatsen trof de arbeidsinspectie vorig jaar op driehonderd projecten levensgevaarlijke situaties aan. Maar ruim de helft van de werken werden volgens Vebidak door anderen dan dakdekkers uitgevoerd.

Voorlichters

Het convenant heeft betrekking op veiligheidsaspecten als dakrandbeveiliging, de toegang tot het dak en de brandveiligheid. Voorts zijn fysieke belasting (tillen en bukken zijn de voornaamste oorzaken van gezondheidsklachten) en werkdruk speerpunten.

Onderdeel is ook dat met ingang van november vijf arbovoorlichters en een coordinator, bij voorkeur arbeidsgehandicapten, voorlichting over veiligheid en gezondheid op bouwplaatsen gaan geven. Bij cao-besprekingen vorig jaar gingen de sociale partners nog uit van vijftig voorlichters, maar dat is geen haalbare kaart gebleken.

Reageer op dit artikel