nieuws

Concessie luchthaven Montevideo komt moeizaam tot stand

bouwbreed Premium

montevideo – De aanbestedingsprocedure van de internationale luchthaven Carrasco van de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo, heeft voorlopig geleid tot een kandidaat-concessionaris. ABN-Amro neemt voor dit Mexiaans-Uruguayaanse consortium, MVD, de financiele organisatie voor haar rekening. Door de omvang van zo’n 7 miljard gulden over 25 jaar en door het strategisch belang, gaat het om de grootste concessie van openbare werken. Tot op heden is de procedure zeer problematisch verlopen.

De financiele middelen om de verlenging van de startbanen uit te voeren en in de daarop volgende jaren de verbeteringen en moderniseringen van de passagiersterminal te realiseren, zijn in 1996 aanwezig.

Omdat de luchthaven voldoende winst maakt om de exploitatie te dekken en de investeringen te doen, is er eigenlijk geen noodzaak voor een concessie. Het gaat om een kleine luchthaven die thans door ruim een miljoen passagiers per jaar wordt aangedaan. De komende jaren zal dat aantal groeien naar drie miljoen, onder meer omdat Montevideo de hoofdstad van de Mercosur (gemeenschappelijke markt van Argentinie, Brazilie, Paraguay en Uruguay) wordt.

In een onverwachte wending wordt in 1997 besloten een internationale aanbestedingsprocedure te beginnen om de luchthaven via een concessie van openbare werken voor 25 jaar in particulier beheer te geven. Er melden zich vijf gegadigden, waarvan drie geprekwalificeerd worden: MVD met voornamelijk Mexicaans en Uruguayaans kapitaal; CAM met voornamelijk Frans, en CUEC met voornamelijk Spaans en Uruguayaans kapitaal. Tussen deze drie zal voor de toewijzing van de concessie, zo is in de aanbestedingsvoorwaarden voorzien, als enig criterium de hoogte van de canon worden gehanteerd.

Eind 1999 levert dat een eerste plaats op voor het consortium MVD, dat 10,15 dollar per eenheid (passagier of 100 kilogram vracht) biedt. De tweede blijft daar ruim 10 procent achter.

Hoewel de situatie duidelijk lijkt, rijzen er toch problemen. MVD zal 390 miljoen gulden investeren, terwijl de concurrerende consortia veel hogere bedragen zouden besteden. MVD besteedt meer aan de canon dan aan de luchthaven.

Bovendien komt het consortium in opspraak, omdat de grootste deelnemer, het Mexicaanse bouwbedrijf Tribasa, in ernstige financiele moeilijkheden raakt. Deze verslechtering is van dien aard en omvang, dat MVD volgens de aanbestedingsprocedure niet eens (meer) voor prekwalificatie in aanmerking zou mogen komen. In Chili en Mexico is in 1999 besloten Tribasa uit te sluiten van inschrijving op concessies en openbare werken, omdat het bedrijf zijn verplichtingen niet nakomt.

Bij het bekend worden van deze feiten wijst het consortium op de rol van de ABN-Amro. De bank organiseert alle financiele aspecten en opent speciale en ruime kredietlijnen voor het consortium. Natuurlijk geeft dat meer financieel vertrouwen in MVD, maar omdat de bank geen deel uitmaakt van het consortium, verbetert dit de positie van het consortium als zodanig niet.

Ook vervanging van Tribasa, zoals MVD suggereert, is in deze instantie niet mogelijk, omdat dit de basis onder de prekwalificatie wegslaat. Het ministerie van Defensie,eerstverantwoordelijke voor de aanbestedingsprocedure, wil de gunning, ondanks alles, doorzetten.

Vlak voor het Paas-reces doet het ‘Tribunal de Cuentas’, een soort Rekenkamer die onder meer de legaliteit van aanbestedingen, concessies en overheidsuitgaven beoordeelt, een zeer kritische uitspraak.

Deze houdt in, dat het voorstel tot gunning van de concessie aan MVD “belangrijke en niet-herstelbare inbreuken vertoont op de geldende normen voor de aanbestedingsprocedures van openbare werken”. Het gaat om een niet-bindende uitspraak, juridisch gezien kan de gunning worden doorgezet. Doorzetten lijkt echter politiek nauwelijks haalbaar, maar het blijkt zeer moeilijk een goed alternatief te vinden. De nieuwe Uruguayaanse regering bevindt zich in een moeilijk parket.

In zee gaan met de tweede gegadigde stuit op juridische bezwaren; dat is alleen mogelijk bij een verschil van minder dan 5 procent in de bieding op de canon. De gehele procedure annuleren en opnieuw beginnen is theoretisch mogelijk, maar de vraag is of er voldoende tijd voor is.

Zonder aanpassingen en modernisering is in 2005 een instorting van de luchthaven te verwachten. Veel tijd is er dus niet.

De belangrijkste oppositiepartij, EP-FA, met veertig procent van de parlementszetels, wil thans de meest betrokken ministers interpelleren, opdat het besluit genomen wordt de werkzaamheden zelf en dadelijk uit te voeren zonder concessie van openbare werken.

Regering Uruguay juridisch in

lastig parket

Reageer op dit artikel