nieuws

Brabant investeert extra in kwaliteit

bouwbreed

den haag – Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant wil de komende jaren 140 miljoen gulden extra in investeren in met name de kwaliteit van de werk- en leefomgeving in de Brabantse steden en het platteland. De aandacht van het college gaat daarbij onder andere uit naar het verbeteren van de bereikbaarheid.

Het college stelde de hoofdlijnen van de Voorjaarsnota 2000 vast. De provincie kan voor de periode 2000-2003 rekenen op een extra financiele ruimte van 161 miljoen gulden, dankzij onder andere de hogere dividenduitkeringen.

Deze gunstige financiele situatie stelt het college onder andere in de gelegenheid om in het verlengde van de afspraken in het Bestuursakkoord 30 miljoen gulden in te zetten voor de versnelde aanleg van rijksinfrastructuur, waaronder de A59 en A4. Tot 2003 wil het college ruim 18,3 miljoen gulden extra besteden aan de revitalisering en reconstructie van het landelijk gebied.

Reageer op dit artikel