nieuws

Bouw gaat samenwerken via Internet

bouwbreed

Als je een ontwikkeling op Internet kunt signaleren waar de bouw bij uitstek van kan profiteren, is het onderlinge samenwerking. Het is te verwachten dat steeds meer deelnemers aan bouwprojecten gebruik zullen maken van een extranet om de ‘koppen bij elkaar’ te steken. Daarmee bedoel ik een besloten website waar alleen projectdeelnemers welkom zijn. Zij plaatsen er tekeningen en documenten, altijd de laatste versie, zodat iedereen daarmee kan werken.

Er zijn al gratis aanbieders van zo’n soort ‘virtueel kantoor’. Maar die zijn voor de bouwwereld eigenlijk niet interessant, hooguit om een keer met het concept kennis te maken. Belangrijkste reden daarvoor is, dat de geboden ruimte op de server, de ‘harde schijf op afstand’, te klein is om meer dan een paar tekeningen te plaatsen. Bouwonline bood zo’n gratis mogelijkheid (Viadesk), maar biedt volgende maand ook een betaalde dienst onder de naam Bouwdesk Pro, met schijfruimte vanaf 125 Mb. Al eerder zijn vergelijkbare betaalde diensten opgestaan, een aantal specifiek voor de bouw. Zij hebben een toegesneden inrichting van hun aanbod gemaakt; ieder op z’n eigen manier.

Eerder dit jaar nodigde VGBouw, de vereniging van grote bouwbedrijven, drie van deze aanbieders uit om zich te presenteren voor de leden. Het werd een interessante middag met een duidelijke conclusie: samenwerking via Internet is een onmisbaar hulpmiddel voor de bouw. Wie er echt serieus voordelen mee wil behalen, moet bereid zijn ervoor te betalen. Dat kan onder meer bij Bricsnet, Intrabouw en Edificium, de drie bedrijven die zich op de genoemde bijeenkomst konden profileren.

Verschillen

De oplossing voor bouwprojecten die Bricsnet verhuurt onder de naam ProjectCenter bevindt zich op een beveiligd deel van het Internet. De gebruikers hoeven daarom niet te investeren in hardware of software-aanschaf of een netwerk-infrastructuur, want dat is allemaal aanwezig.

Branchegenoot Edificium biedt de bouwprojectdeelnemers onder meer de volgende facetten via een beveiligd extranet: een project-specifiek online documentenbeheersysteem, training, helpdesk en ondersteuning, plus de opbouw van modulen voor het verbeteren van procesmanagement.

De oplossing van Bentley WorkPlace Systems ‘ProjectWise’ wordt in Nederland op de markt gebracht door IntraBouw met Primotiv. Dit is van de drie het meest vergaand: een document management systeem dat ook de workflow in een project bijhoudt. Bijzonder aan ProjectWise is dat alle projectgroepsleden op elk gewenst moment de status van een document kunnen zien: of het in bewerking is en door wie. Als dat zo is, kan je de tekening ook alleen maar inzien, en niet wijzigen. De speciaal te installeren software ondersteunt elektronische documenten in alle gangbare formaten. Een uitkomst voor partijen in de bouwvoorbereiding die grote aantallen documenten moeten verwerken: de historie en de versies zijn helder vastgelegd. Vervolgens kan met ProjectWise in de uitvoeringsfase de communicatie tussen hoofd- onder- en nevenaannemers gestroomlijnd worden.

Kwaliteitsmanagement

Nou lijken dergelijke systemen mooi, maar ze moeten ook rekening houden met het improviserende karakter van een bouwproject. In het discussie-uur na de presentaties kwam de vraag bovendrijven hoe je voor de kwaliteit van werken kunt waarborgen dat alle betrokkenen, vooral ook op de bouwplaats, met behulp van deze systemen altijd de laatste tekeningen gebruiken? De extranet-oplossing is natuurlijk al een grote verbetering ten op zichte van de huidige praktijk, waarin je met papieren kopieen en e-mails met bestanden nooit weet of de tekening goed aankomt.

In een extranet kun je zien wie, wat met een bestand heeft gedaan. Maar: het beheer van de afdrukken is nog niet geregeld door de drie aanbieders Het zou mooi zijn als er een ‘print-beheermodule’ werd ingebouwd die registreert wie welke tekening heeft uitgedraaid. Deze begrijpelijke wens werd genoteerd; men heeft er nog geen oplossing voor.

Rendement

Het rendement van de inzet van een extranet blijkt de moeilijkst te beantwoorden vraag Ondanks het feit dat iedereen zich kan voorstellen dat het geld oplevert. Er wordt wel gezegd dat je eigenlijk zou moeten meten hoeveel minder verlies je lijdt dan voorheen. De opbrengst kan dus eigenlijk het beste na afloop van een project vastgesteld worden, maar dat is ook dan nog moeilijk precies te berekenen. In elk geval is de winst volgens IntraBouw afkomstig uit de volgende elementen:

– verkorting van de cyclustijden;

– minder dubbelwerk door goed versiebeheer;

– vermindering van specificatiefouten;

– vereenvoudiging van telewerken, dat nu ‘instant’ beschikbaar is.

Kosten

Hoewel de kosten voor het inzetten van dit relatief nieuwe hulpmiddel niet de enige overweging zijn, is het handig om de tarieven van drie aanbieders naast elkaar te hebben:

Abonnementskosten

– Bricsnet: 750 gulden per maand per project, ongeacht het aantal deelnemers/partijen.

– IntraBouw: 350 gulden per maand per deelnemende partij (per loginnaam)

– Edificium: geen vast bedrag, want maatwerk. Minder dan 0,25% van de bouwsom.

Opleidingskosten

– Bricsnet: anderhalf uur kick-off bijeenkomst met alle deelnemers, plus enige Internet-ervaring vooraf (of anders snel bij te brengen).

– IntraBouw: ca. 6000 gulden voor drie dagen training van de applicatiebeheerder, plus de kosten voor eendaagse trainingen van de eindgebruikers.

– Edificium: inbegrepen in de totaalprijs, inclusief eventuele opfriscursussen

Het aanbod van IntraBouw/ ProjectWise is duidelijk het meest ‘opgetuigd’ met functionaliteit, maar kost meer tijd voor de opleiding en is duurder in het gebruik dan bijvoorbeeld Bricsnet’s ProjecCenter. Die laatste heeft als voordeel dat je er vrijwel direct gestructureerd mee aan de slag kunt. Edificium biedt ook op het specifieke project toegesneden inrichting van het extranet, maar is wat kostenstructuur betreft niet geheel helder, juist doordat het om maatwerk gaat.

Meer informatie is te vinden bij de aanbieders Bricsnet: www.bricsnet.nl; IntraBouw: www.intrabouw.nl; Edificium: www.edificium.com

Reageer op dit artikel