nieuws

Bouw 180.000 extra huizen nodig

bouwbreed

den haag – De komende tien jaar moeten nog ongeveer een miljoen nieuwe woningen worden gebouwd. Dat is 180.000 meer dan in de bestaande plannen is opgenomen. Van de nieuw te bouwen woningen moeten ongeveer 600.000 in en bij de steden komen. De rest is gepland in dorpen en landelijk gebied.

Dit blijkt uit de Nota Wonen in de 21ste eeuw (‘Mensen, wensen, wonen’) die staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting gistermiddag heeft gepresenteerd. De plannen in de nota vergen de komende tien jaar een investering van 340 miljard gulden, waarvan 240 miljard voor nieuwbouw.

Remkes wil een belangrijke kwaliteitsslag maken. Hij pleit voor meer ruimte in en rond de woning. Consumenten moeten meer grip krijgen op de bouwproductie. Het individueel opdrachtgeverschap wordt gestimuleerd. Vanaf het jaar 2005 zou 30 procent van de nieuwbouwwoningen langs die weg moeten worden gerealiseerd. Nu is dat ongeveer 18 procent.

Mochten de stimuleringsmaatregelen geen soelaas bieden, dan overweegt het kabinet een wettelijk voorkeursrecht vast te leggen voor particulieren. De mogelijkheden hiertoe worden momenteel onderzocht.

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag ingestemd met de Nota Wonen. Dit belangrijke beleidsstuk gaat er van uit dat voor de bouw van nieuwe huizen tot 2030 ongeveer 75.000 hectare nodig is. Bij een verdere verdunning van de plannen, om tegemoet te komen aan de wens van de consument om ruimer te wonen, kan dit oplopen tot 90.000 hectare. Deze kerngegevens moeten worden vastgelegd in de Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening, die later dit jaar verschijnt. In zijn toelichting verklaarde staatssecretaris Remkes dat er in de Randstad nog ruimte genoeg is. voor extra bouw. “En ik verschil hierover niet van mening met minister Pronk.”

Samenvoegen

Het kabinet wil de komende tien jaar in de steden 225.000 huizen slopen en 150.000 samenvoegen tot 75.000 nieuwe en ruimere woningen. In de dorpen zullen door sloop en samenvoeging ongeveer 80.000 huizen verdwijnen.

De bouwregelgeving wordt drastisch versimpeld. Zo mag er straks geen verschil meer bestaan in procedures voor het aanvragen van bouwvergunningen. Het kabinet wil verder toe naar een document voor de technische voorschriften voor bouwwerken. Het is de bedoeling dat eisen, die een oorspronkelijk en verrassend woningontwerp in de wegstaan, worden geschrapt uit het Bouwbesluit.

Remkes wil verder de minimale plafondhoogte voor woningen verhogen van 2,40 naar 2,60 meter en de beukmaat voor rijtjeshuizen stellen op minimaal zes meter.

Op pagina 3: Ambitieniveau stedelijke vernieuwing moet omhoog.

Reageer op dit artikel