nieuws

Bonus opleidingen

bouwbreed Premium

Met verbazing heb ik kennis genomen van het artikel van directeur J.F.H. Rouw van Bouwopleidingen Zeeland (Cobouw 4 mei). Daarin stelt hij aan de orde de verplichting uit de bouw-cao dat tien procent van de nieuwe instroom bij de regionale bouwopleidingsbedrijven (samenwerkingsverbanden) uit allochtonen en/of vrouwen en/of langdurig werklozen (doelgroepen) dient te bestaan. De bijbehorende bonus-/malusregeling zou leiden tot ongerechtvaardigde boetes voor samenwerkingsverbanden buiten de Randstad omdat daar genoemde groepen niet te vinden zijn, terwijl de samenwerkingsverbanden in de Randstad zonder enige moeite de bonussen opstrijken.

Inderdaad worden in de Randstad de regionale bouwopleidingsbedrijven geconfronteerd met de instroom van tot de doelgroep behorenden. Anders dan Rouw suggereert is de bonus die de regionale bouwopleidingsbedrijven daarvoor ontvangen _ vijfduizend gulden voor elke intredende boven de norm van tien procent _ keihard nodig voor de extra begeleiding en aandacht die deze intreders vergen.

Dat regionale bouwopleidingsbedrijven buiten de Randstad, waaronder Zeeland, niet of moeilijk aan de tien-procentnorm kunnen voldoen, zoals Rouw stelt, is op zich juist. Niet juist is dat automatisch een malus van 7.500 gulden per onder de tien-procentnorm ontbrekende persoon wordt opgelegd. Als de heer Rouw kan aantonen voldoende inspanningen te hebben verricht en de norm desondanks niet heeft gehaald omdat er geen aanbod is, dan wordt de malus namelijk niet opgelegd. Dit belangrijke gegeven missen wij in de bijdrage van Rouw. Daardoor geeft hij helaas een onjuist beeld van de feitelijke situatie.

R.J.F. Theunisse, Voorzitter Vesan

Reageer op dit artikel