nieuws

Bonden kritisch over opmerkingen Brinkman

bouwbreed Premium

Vervolg van pagina 1 doorn – Voorzitter Van de Kamp van de CNV-bond zei in Doorn dat de term ‘collectief’ geen vies woord is voor de christelijke vakbeweging. Zijn bond heeft geen behoefte mee te deinen op de individualiseringsgolf, maar wijst modernisering van arbeidsverhoudingen niet af.

De Hout- en Bouwbond CNV is zelfs voorstander van maatwerk, maar dan onder voorwaarden. Van de Kamp: “Er moet geen elfde gebod van gemaakt worden. Zo van: gij zult decentraliseren.”

De vakbondsvoorzitter stelde vier voorwaarden. Op het niveau van de bedrijfstak moet een goede basis-cao blijven als vangnet, er moet sprake zijn van vrijwilligheid (OR-leden, werknemers en kleine werkgevers staan soms huiverig tegenover maatwerk), en werknemers en vakbondsleden moeten over de kennis beschikken om verantwoord met maatwerk om te gaan. De vierde en belangrijkste voorwaarde voor decentralisatie van arbeidsvoorwaarden, is dat maatwerk niet mag leiden tot afbraak van collectieve voorzieningen. “Als het draagvlak van voorzieningen in de bedrijfstak wordt aangetast, zijn we weer terug bij af.” Van de Kamp noemde als voorbeeld de pensioenregeling en de fondsen voor opleidingen.

Eerste onderhandelaar voor de bouw-cao van werknemerskant, D. van Haaster van de Bouw- en Houtbond FNV, zegt dat werkgevers en werknemers momenteel gezamenlijk een studie verrichten naar de modernisering van de cao. Uitgangspunt daarvan is volgens hem dat wat er nu is ook blijft bestaan. “De huidige bouw-cao moet de rol blijven vervullen van vangnet voor al die branches en bedrijven waar geen sprake is van afwijkingsmogelijkheden.”

De vorming van ondernemingsraden is de belangrijkste voorwaarde voor het vervullen van arbeidsvoorwaarden per branche of bedrijf. “Er zijn zo’n 15.000 bouwbedrijven. Nog geen duizend beschikken over een ondernemingsraad. Als er geen OR is, valt er met ons niet te praten over decentrale invulling.”

Reageer op dit artikel