nieuws

Bedrijfscultuur van invloed op sociale vaardigheden

bouwbreed

waddinxveen – Cursussen sociale vaardigheden hebben net zo veel effect op jonge mensen als op oudere collega’s. Ook opleidingsniveau heeft weinig invloed op het resultaat van zulke trainingen. Daar staat tegenover dat het effect toeneemt naarmate het bedrijf waar de cursisten werken, meer openstaat voor veranderingen.

Dit blijkt uit een effectmeting van cursussen die BOB Opleidingen Bouwcentrum heeft laten uitvoeren. De organisatie nam hiervoor J.W. van der Graaf in de arm, eindejaarsstudent organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Dat is onlangs bekend gemaakt.

Het opleidingsinstituut vindt een meting belangrijk, omdat veel leidinggevenden zich laten trainen op dit gebied. Met behulp van de resultaten wil BOB het cursusaanbod aanpassen.

Vooral leidinggevenden binnen de bouw trainen hun sociale vaardigheden, aldus BOB. “Om succesvol met lastige situaties in het bouwproces om te gaan, moeten deelnemers aan het bouwproces juist in hun sociale vaardigheden flexibel zijn.”

De meeste managers kiezen zelf voor een sociale vaardigheidstraining. Het betreft cursussen op het gebied van onder meer leidinggeven, omgaan met stress en conflicthantering.

Het effect van zulke trainingen is op verschillende manieren te meten. De meest voor de hand liggende methode is een evaluatie na afloop. De cursisten mogen dan hun mening geven over de training. Meestal geven ze dan ook aan of ze vinden dat hun houding na afloop van de cursus is veranderd.

Volgens BOB geeft deze werkwijze vaak een verkeerd beeld van de werkelijkheid. “Mensen hebben bij zo’n terugblik, na het actief bezig te zijn geweest met een onderwerp, vaak een vertekend beeld van hun eigen vaardigheden.”

Anders

Van der Graaf ging derhalve anders te werk. Hij hield een voormeting onder cursisten. Dit gebeurde twee maanden voordat ze aan een training begonnen, zodat een goed inzicht ontstond in hun niveau op dat moment. Ook onderzocht hij in hoeverre de opleiding daadwerkelijk een gedragsverandering teweeg bracht.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat cursisten inderdaad anders gaan functioneren na het volgen van een training. Niet alleen verandert hun gedrag, ook gaan ze daar scherper op letten. Daardoor gaan ze flexibeler om met praktijksituaties, aldus een toelichting van BOB.

Het instituut wil de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om de cursussen nog meer op de praktijk toe te spitsen. Bovendien wil de organisatie vaker de effecten van dit soort trainingen meten.

‘Vaak vertekend beeld van eigen kunnen’

Reageer op dit artikel