nieuws

Balgstuwklauteren

bouwbreed

De bouw van de Balgstuw bij Kampen vordert gestaag. Aan de oevers van Ramsgeul en Ramsdiep steken flinke bouwkuipen in het water. Deze week is het beton gestort voor het talud aan de noordelijke oever (linksonder op de foto), waar de opblaasbare dam straks tegenop kruipt. Aan de overkant wordt de wapening voor eenzelfde talud gevlochten. Dat is geen sinecure volgens hoofduitvoerder Rietveld, want dit gebeurt onder een hoek van circa vijfenveertig graden.

Bij de taluds vormen zich straks de plooien in de balg. Daarover bestond lange tijd een controverse tussen Rijkswaterstaat en aannemer HBG Civiel. De bouwkuip aan de noordelijke oever is nu nog maar half zo lang als uiteindelijk nodig is voor het monteren van een van de drie tachtig meter lange balgen. Maar de Ramsgeul moet nu eenmaal zoveel mogelijk open blijven voor scheepvaartverkeer. Na de bouwvak worden de damwanden van de eerste helft van de kuip onder water weggebrand; in het verlengde ervan volgt de bouw van de tweede helft. Pas als ook de betonnen bak op de bodem klaar is, wordt de kuip opgebouwd en leeggepompt, zodat het doek kan worden gemonteerd. De waterkering moet vanaf de zomer van 2001 West-Overijssel beschermen tegen opstuwend water vanuit het IJsselmeer. Foto: Fotostudio Honing

Reageer op dit artikel