nieuws

Amerika gelooft heilig in inzet Internet voor bouw

bouwbreed

De Internet-koorts in de Verenigde Staten is veel hoger dan hier in Nederland. Dat blijkt uit de verbijsterde reactie van een promovendus van de Harvard Design School, die vorige week voor de afdeling Bouwkunde van de TU Delft een gastcollege hield.

Doctor-in-spé Rick Huijbregts is Nederlander, maar studeert aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit in Cambridge, Massachusetts. Hij ontmoette bij studenten in Delft scepsis over het medium Internet, wellicht vooral ingegeven door de recente wereldwijde virus-aanval uit de Filippijnen. Huijbregts gelooft heilig in de zegeningen van de webtechnologie; hij heeft zelfs zijn promotie-onderzoek uitgesteld om een bedrijf te kunnen opzetten. Want zijn diepgaande analyse van de bouwsector leidde vorig jaar tot een conclusie waaraan niet te ontsnappen was: de bouw is bij uitstek geschikt voor het inzetten van Internet op tal van gebieden. De meest voor de hand liggende – ik schreef het hier al eerder – is samenwerking via een ‘extranet’. En dat is dan ook wat hij snel in de praktijk wilde brengen; Huijbregts zette het bedrijf Edificium.com op met zijn studiegenoot van Bouw Management Vastgoed Beheer uit Delft, Rogier van der Bol. “Dit is nog maar het begin van wat er allemaal gaat komen”, voorspelt de jonge academicus- ondernemer (28). “Wij werken hard aan de vervolgstappen, in de richting van online procesmanagement, driedimensionaal ontwerpen en ‘concurrent engineering’, het gezamenlijk werken aan één bouwmodel”. De ‘verbreiding van het woord’ is voor Huijbregts overigens even belangrijk als het winnen van klanten voor zijn web-dienst: “Als zoveel mogelijk mensen in de bouwsector overtuigd raken van de voordelen van deze efficiënte manier van samenwerking, is dat al winst, of dat nu bij ons of een concurrerende aanbieder in de praktijk gebracht wordt”.

Wondermiddel

In Harvard kijkt hij voortdurend naar alle aspecten van het bouwproces. Voor elke verbindingslijn tussen die processen probeert Huijbregts een internet-toepassing te verzinnen. Wordt daarmee de communicatie-technologie niet als wondermiddel voor alles wat er nu nog fout gaat gezien? De Internet-adept ziet echter voornamelijk voordelen en oplosbare nadelen: “Kijk naar de acties van makelaars; die concurreren hun eigen bedrijfstak al weg door het aanbod en de diensten er omheen online te brengen. De makelaar hoeft niet meer voor de koper te zoeken, die doet dat zelf wel”. En: “het gebruik van extranet in de bouw is in de USA al zo gemeengoed geworden, dat een bouwpartij die niet mee wil doen aan het delen van projectinformatie de opdracht wel kan vergeten. Leveranciers, aannemers, managers en veel andere partijen zullen hun ogenschijnlijke toegevoegde waarde aan het bouwproces kritisch moeten bekijken. De impact zal zich niet beperken tot proceseigendom, communicatietechnieken en inkoop- en aanbestedingsprocedures. In de VS zijn al veel voorbeelden van aanbesteding van opdrachten in de vorm van veilingen: breng het bestek en de planning online en iedereen kan inschrijven. Uiteindelijk zal de opdrachtgever in de bouw beter worden van zo’n transparantie en efficiëntie. Dit soort verschuivingen van taken en verantwoordelijkheden zijn in de VS al duidelijk zichtbaar”.

Besparing

Praktisch gezien biedt Edificium al een communicatieplatform voor een onderzoeksgroep naar meer economische gevelsystemen, bestaande uit het Massachusetts Institute of Technology, het Italiaanse Permasteelisa (moeder van onder meer Schelde Bouw) en de Harvard Design School als opdrachtgever. “Het glazen dak en de gevel in ons schoolgebouw blijkt in de zomer duizend dollar per dag te kosten om het klimaat binnen goed te houden. Dit onderzoek wijst in de richting van een besparing van 40 tot 80 procent op de investeringen van installaties door gebruik van bijvoorbeeld zonne-energie”. Andere klanten van het extranet van Edificium zitten nog in een pilot-fase en kunnen daarom nog niet bekendgemaakt worden.

Nieuwe economie

Huijbregts en de zijnen beklemtonen hun fundering in de oude economie: “We zijn in eerste instantie niet op zoek naar investeringen van risico-kapitalisten die voornamelijk uit zijn op een snelle beursgang. We werken liever intensief samen met betrokken partijen uit de bouw- en vastgoedsector die onze visie delen. We betrekken de gebruiker heel duidelijk in de toekomstige ontwikkelingen. We bewegen daarom samen met die partners van een puur document management, naar een procesmanagemen-platform dat een betere greep op die documentenstroom geeft”. De tijd zal leren of al deze voorspellingen uitkomen, in elk geval ontbreekt het de heren niet aan visie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels