nieuws

Ambitieniveau stedelijke vernieuwing moet omhoog

bouwbreed Premium

Vervolg van pagina 1 den haag – Het ambitieniveau van de plannen voor stedelijke vernieuwing moet drastisch omhoog. Gebeurt dat niet, dan slagen de steden er niet in de neerwaartse spiraal in probleemwijken te doorbreken.

Dit stelt staatssecretaris Remkes in zijn gisteren gepresenteerde Nota Wonen. Een belangrijke taak is bij die vernieuwing weggelegd voor corporaties. Remkes verlangt van deze instellingen dat ze na sloop een betere kwaliteit woningen terugzetten. Daaraan mag geen drastische huurverhoging worden gekoppeld. De corporaties hebben volgens Remkes voldoende maatschappelijk kapitaal (naar schatting in 2010 een bedrag van 60 miljard gulden) om te kunnen volstaan met een verhoging gelijk aan de inflatie.

Ze moeten dat kapitaal ook gaan gebruiken voor het aanpassen van woningen voor bijvoorbeeld gehandicapten. De nu bestaande subsidies hiervoor vervallen.

Het kabinet vindt dat corporaties vooral een maatschappelijke functie moeten blijven vervullen. Weliswaar zijn ze meer en meer marktpartij geworden en zelfs op de stoel van projectontwikkelaars gaan zitten, maar de hoofdtaak ligt volgens Remkes bij het huisvesten van mensen met lagere inkomens. Hij verlangt van corporaties dat ze met gemeenten prestatiecontracten sluiten. Doen ze dat, dan mogen ze ook andere activiteiten ontwikkelen. Daarbij mogen ze echter niet langer concurrentievoordeel genieten. De vrijstelling van vennootschaps- en overdrachtsbelasting komt om die reden te vervallen. De vrijstelling van leges bij ingrijpende woningverbetering gaat ook gelden voor andere marktpartijen. Geld dat corporaties met commerciele activiteiten verdienen moet ten goede komen aan de maatschappelijke activiteiten.

Verkopen

Remkes wil dat de corporaties de komende tien jaar 500.000 woningen verkopen. Particuliere verhuurders moeten 200.000 van de hand doen. Mede door deze actie moet het eigen woningbezit worden gestimuleerd. Over tien jaar moet 65 procent (nu 51 procent) van de Nederlanders een eigen huis hebben. Hij gaat er vanuit dat corporaties bezit in betere wijken afstoten. Hij zou het een slechte zaak vinden als woningen in probleemwijken worden verkocht. Daar moeten corporaties juist mede de regierol van de stedelijke vernieuwing vertolken.

Reageer op dit artikel