nieuws

Alternatieve aanbiedingen niet langer uitgesloten

bouwbreed

kopenhagen – Alternatieve aanbiedingen voor overheidsopdrachten mogen binnenkort niet langer uitgesloten worden. Dit komt te staan in de nieuwe aanbestedingsrichtlijn van de Europese Unie.

Commissaris Bolkestein van Interne Markt lichtte in Kopenhagen een tipje van de sluier op over hoe de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen eruit gaan zien. Drie bestaande _ werken, diensten en inkoop _ worden in elkaar geschoven en vereenvoudigd. De huidige 117 artikelen in de richtlijn verminderen daardoor tot 77.

Een van de voorstellen in de nieuwe ontwerprichtlijn is een verbod voor aanbestedende diensten om alternatieve aanbiedingen te verwerpen omdat die niet aan de eisen van het bestek zouden voldoen. Als de prestatie van de aanbieding hetzelfde oplevert als het gevraagde, dan moeten die kunnen meedingen naar de opdracht. Hiertoe is besloten om innovaties een betere kans te geven.

Een tweede maatregel in de richtlijn is het verbod voor aanbestedende diensten om in de voorfase met oplossingen voorgesteld door een kandidaat-aanbieder te gaan leuren bij andere aanbieders.

Verder worden de drempels waarboven Europees moet worden aanbesteed vereenvoudigd.

Reageer op dit artikel