nieuws

Administratieve voorwaarden voor geïntegreerde contracten op

bouwbreed

Opdrachtgevers sluiten in de regel afzonderlijke contracten met de ontwerpende en uitvoerende partijen. Steeds vaker worden echter ontwerp en uitvoering, en soms ook onderhoud daarna, uitgevoerd door één partij. Om ook deze ‘geïntegreerde contractvormen’ in voorwaarden ‘te vangen’, zijn nu de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2000) beschikbaar.

Op 14 juni verschijnen ze in druk, maar op Internet zijn de nieuwe UAV nu al te raadplegen, op www.uavgc.nl. De meest gebruikte standaardvoorwaarden zijn de SR 1999, de RVOI 1998, en de UAV 1989, de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989. Contractvormen als ‘design & build’, ‘design & construct’, ‘turnkey’ en ‘instandhouding’, laten zich echter niet vangen in die traditionele voorwaarden. Vandaar dat op initiatief van de Stichting CROW een Model Basisovereenkomst met bijbehorende UAV-GC 2000 is ontwikkeld, waarmee ook voor deze contracten standaardvoorwaarden beschikbaar komen. De huidige UAV 1989 gaat nog uit van een strikte scheiding van verantwoordelijkheden tussen ontwerper en uitvoerder. De nieuwe UAV-CG 2000 geeft juist een flexibel kader voor het vastleggen van beide verantwoordelijkheden, waarbij alle werkzaamheden – van opstellen van een programma van eisen tot en met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden – in een contract kunnen worden vastgelegd. Dit geldt voor de gehele bouw, zowel de gww als de b&u.

De nieuwe voorwaarden, inclusief een uitgebreide toelichting, zijn te raadplegen op Internet, www.uavgc.nl. Vooralsnog gaat het om een proef- en implementatieperiode tot eind volgend jaar. Deze vrij lange periode is gekozen gezien de complexiteit van de relatief nieuwe materie.

Discussierubriek

De bouw krijgt dus ruim de tijd om ervaring op te doen met de nieuwe administratieve voorwaarden. Bovendien komt op de website binnenkort een discussierubriek beschikbaar, waarin de bezoekers vragen en ervaringen kunnen uitwisselen. De bedoeling is dat de discussie niet alleen gaat tussen gebruikers en opstellers, maar ook tussen gebruikers onderling. Verder zal op de website de mogelijkheid worden geopend om commentaren op de verschillende teksten in te voeren.

Reageer op dit artikel