nieuws

Aannemers steeds vaker over tijd

bouwbreed

baarn – Aannemers overschrijden steeds vaker de bouwtijd. Oorzaken zijn de volle orderportefeuilles, slechte planning en de krapte op de arbeidsmarkt.

Terwijl aannemers volop in het werk zitten, blijven nieuwe opdrachten binnenstromen. De hoge vraag stelt iedereen voor problemen: hoofdaannemers, leveranciers en onderaannemers. “We hebben het afgelopen jaar relatief veel zaken gehad waarbij de overeengekomen bouwtijd was overschreden en de opdrachtgever bij de aannemer een schadeclaim indiende”, zegt mr. R.J. Nap, jurist van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB), in het jaarverslag van de organisatie. “De rek is er bij veel bedrijven uit. Vroeger was het heel normaal om in je planning rekening te houden met een bepaalde marge in de tijd, om calamiteiten op te vangen. Omdat er zoveel werk is, en de opdrachtgever vaak wil dat het ook nog eens zo snel mogelijk wordt uitgevoerd, wordt die marge opgebruikt. Gaat er dan iets fout, dan zit je direct in de knoei met je planning.”

Onderaannemer

In een toelichting zegt Nap dat als de economische hausse aanhoudt, de problemen steeds prangender zullen worden. Een recente workshop van de NVOB over het thema werd door ruim 130 aannemers bijgewoond. Veel problemen kunnen volgens de jurist voorkomen worden als bouwers zich beter laten informeren over levertijden voordat ze op een werk inschrijven. Nap: “Verstandige aannemers spelen op deze ontwikkeling in.” Bovendien blijft zo de kwaliteit van het eindproduct behouden en zal de opdrachtgever vlot instemmen met de oplevering.

Late leveringen van materialen als kozijnen en liften komt vaak voor. “Dan laat bijvoorbeeld de onderaannemer het afweten omdat ook hij moeilijk aan personeel kan komen.”

Verzekeren

In bestekken wordt meestal door het opnemen van een kortingsclausule al rekening gehouden met overschrijding van de bouwtijd. Daarbij wordt vaak uitgegaan van een “gefixeerde schadevergoeding”, die van tevoren door de partijen is afgesproken. De bedragen kunnen varieren van 50 gulden per dag (of per woning) tot meer dan 10.000 gulden per dag voor megaprojecten. Over de toepassing van de kortingen wordt bij de Raad van Arbitrage regelmatig geknokt”, verzekert de NVOB-jurist, die soms als procesgemachtigde optreedt voor lidbedrijven.

Zowel de opdrachtgever als de de bouwer kan zich niet verzekeren tegen overschrijding van de bouwtijd. “Verzekering is alleen mogelijk tegen van buiten komende zaken en niet tegen zaken die de partijen zelf in de hand hebben.”

Reageer op dit artikel