nieuws

Aannemers en Academisch Ziekenhuis leggen geschil bij

bouwbreed

groningen – De kort gedingrechter hoeft geen uitspraak meer te doen in het geschil tussen het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) en de aannemerscombinatie Geveke Bouw/Strukton Bouwprojecten. De aannemers zien vrijwillig af van het project.

Dit is de uitkomst van een spoedoverleg tussen beide partijen. In ruil voor het afzien van de nieuwbouw zal de bouwcommissie Geveke/Strukton bij een ander project betrekken. Welk bouwproject is vooralsnog onduidelijk.

Eerder dreigde de nieuwbouw en uitbreiding, die 80 miljoen gulden kost en in september van start moet gaan, maandenlange vertraging op te lopen door een kort geding dat de aannemers aanhangig hadden gemaakt. Volgens hen was sprake van een ondoorzichtige aanbestedingsprocedure.

Geveke en Strukton vroegen de kort gedingrechter het AZG, op straffe van een dwangsom van 8 miljoen gulden per dag, de aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw over te doen. De aannemers, die door het AZG waren afgewezen als kandidaat, beschuldigden het ziekenhuis van achterkamertjespolitiek waardoor Geveke en Strukton geen eerlijke kans zouden hebben gekregen bij de aanbesteding.

De kwestie spitste zich toe op de systematiek van een vragenlijst, die moest worden ingevuld om voor de inschrijving te worden uitgenodigd. De criteria, op basis waarvan de kandidaten werden toegelaten, zouden vooraf niet helder zijn geweest. Het AZG bestreed die beschuldiging en stelde dat de aannemerscombinatie de tekst van de aankondiging onjuist heeft geinterpreteerd.

De nieuwbouw van het AZG kan volgens planning in september beginnen.

Reageer op dit artikel