nieuws

‘Zelfstandigheid Sfb Groep staat op het spel’

bouwbreed

amsterdam – De kans dat de Sfb Groep zelfstandig zal blijven voortbestaan is klein. Dit is een gevolg van de afsplitsing van de uitvoeringsinstelling sociale zekerheid, Sfb UOSV.

Directeur Scheerder, die tevens vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van de groep is, heeft zijn vertrek inmiddels aangekondigd.

In een brief aan zijn relaties schrijft Scheerder per 1 januari 2001 op te stappen bij het Sfb. Eventueel is hij bereid drie maanden langer aan te blijven om de ‘ontvlechting’ van de Sfb UOSV uit de groep af te ronden.

Reden voor zijn vertrek is de besluitvorming van de overheid over de vorming van de een mono-uvi. Dat heeft veel gevolgen voor de Sfb-organisatie. Zo wordt Sfb UOSV afgesplitst waardoor het draagvlak voor de rest van de Sfb-groep zal verminderen. “Mede daarom ontwikkelt de Raad van Bestuur samen met de sociale partners en de Raad van Commissarissen van de Sfb Groep een nieuwe koers. Een zelfstandig voortbestaan van de groep zal in de nieuwe situatie niet voor de hand liggen. Een samengaan met een andere partij is bijna onontkoombaar”, schrijft Scheerder.

De Raad van Bestuur zoals die nu bestaat, is in de nieuwe situatie niet meer nodig. Scheerders functie van vice-voorzitter van de raad en directievoorzitter van Sfb UOSV vervalt in ieder geval. En meegaan naar de nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen ziet Scheerder niet zitten.

Ontvlechting

Daarnaast speelt voor hem een rol dat de nieuwe koers van het overblijvende Sfb-deel ertoe leidt dat de bestuurlijke capaciteit dient te verminderen en te veranderen. In de nieuwe situatie is volgens Scheerder zelfstandige expansie van de commerciele poot van het Sfb niet meer een logische en rationele mogelijkheid.

De Sfb-directeur zal zich de komende tijd op verzoek van de Raad van Commissarissen in het bijzonder bezighouden met de ontvlechting van de uitkeringspoot van het Sfb.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels