nieuws

Woonkeur schroeft kwaliteit huizen en omgeving op

bouwbreed

amsterdam – In de bouw ritselt het van keurmerken en eisenpakketten voor nieuwe woningen. Woonkeur moet daar een einde aan maken en tegelijkertijd de kwaliteit van de nieuwbouw vergroten. Daarnaast wordt ook de woonomgeving in het keurmerk opgenomen.

Lokale en regionale lijstjes, het Handboek Toegankelijkheid, de VAC-kwaliteitswijzer, het Seniorenlabel en het politiekeurmerk Veilig Wonen, het zijn de meest gebruikte eisen in de woningbouw. Geen wonder dat een veelgehoorde klacht luidt dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Behalve het Politiekeurmerk worden alle handboeken en wijzers nu verzameld in het Woonkeur.

Samenwerking

Om het werkje tot stand te brengen zijn de ouderenbonden, het landelijk contact VAC’s, de Gehandicaptenraad, het Nationaal Politie Instituut en de Stichting Consument en Veiligheid een samenwerking aangegaan met de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de koepelorganisatie van woningcorporaties, Aedes.

SKW Certificatie tekende voor de opstelling van het gezamenlijke eisenpakket voor nieuwbouwoningen.

Laag niveau

“We waren het er allemaal over eens dat de eisen in het Bouwbesluit tot een laag kwaliteitsniveau in de nieuwbouw leiden”, zegt SEV-directeur ir. H. Westra.

“Daardoor ontstonden allerlei aanvullende eisen en wensen. Die hebben we nu samengebracht in het Woonkeur, dat een duidelijke meerwaarde voor de consument geeft. Nieuwe woningen krijgen hierdoor een betere kwaliteit en een hogere toekomstwaarde. In feite doen we hiermee waar ook de overheid om vraagt: meer toekomstwaarde creeren.”

Niet alleen de kwaliteit van woongebouw of woning wordt in het Woonkeur gedekt, maar ook de woonomgeving, voor zover de opdrachtgever daar invloed op kan uitoefenen.

Apart

Met de lancering van het Woonkeur verdwijnt in elk geval het seniorenlabel van de markt. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen blijft wel apart bestaan. Maar opdrachtgevers kunnen zich wel via Woonkeur aanmelden voor het Politiekeurmerk.

‘Meer toekomstwaarde creeren’

Reageer op dit artikel