nieuws

‘Waterpeil Groningen moet omlaag’

bouwbreed

groningen – Het Groningse Waterschap Hunze en Aa’s wil het waterpeil in de stad Groningen binnen vijftien jaar kunstmatig laten dalen met 17 centimeter. De daling van de bodem in de Eems-Dollardboezem als gevolg van gaswinning in de provincie heeft geleid tot dit voornemen.

Als voorbereiding is reeds een nieuwe stuw in de Drentsche Aa in werking genomen. De stuw voorkomt dat het water uit de hoger gelegen gebieden wegloopt naar de lagere delen van de provincie. Uiterlijk deze zomer neemt het Groningse waterschap definitief een besluit. De eerste fase van het project betreft vijf centimeter peilverlaging.

Reageer op dit artikel