nieuws

Vleuten en De Meern groeien aaneen Aantal inwoners over zes jaar meer dan verdubbeld

bouwbreed

Als er een gemeente is waar de Vinex-taakstelling een gigantische invloed gaat achterlaten, dan is het Vleuten-De Meern. Het Vinex-plan Leidsche Rijn behoort tot de gemeenten Utrecht en Vleuten-De Meern. “Veel mensen schrijven Leidsche Rijn toe aan Utrecht”, vertelt projectmanager S. Hafkenscheid van de gemeente Vleuten-De Meern. “Dat is logisch, maar onze gemeente heeft een aanzienlijk gedeelte van dit Vinex-plan toegewezen gekregen van het Rijk. We gaan circa 11.000 woningen realiseren. Dat is niet niks. Onze gemeente telt nu zo’n 20.000 inwoners. Over zes jaar zal dat aantal toegenomen zijn tot 50.000. Dat is een geweldige ingreep voor ons en de effecten en gevolgen van deze explosieve stijging zijn dan ook enorm.”

De twee grootste bouwplannen die Vleuten-De Meern realiseert, zijn Veldhuizen (3400 woningen) en Vleuterweide (6000). “Wat Veldhuizen betreft is een gedeelte al opgeleverd. De rest volgt binnen twee jaar, met uitzondering van circa 850 woningen. Voor dit gedeelte moeten we eerst nog herverkavelen. Vleuterweide is een verhaal apart. De 6000 woningen gaan we door middel van een publiek-private samenwerking bouwen. Hiertoe is een gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij opgericht, waarin de gemeente en vier marktpartijen participeren en de mogelijkheden verkennen. In de tweede helft van dit jaar verwacht ik dat we de deelplannen voor deze woningen gereed hebben.”

Een belangrijk effect van het enorme aantal woningen dat moet worden gebouwd, is het gegeven dat de twee kernen Vleuten en De Meern als het ware aan elkaar groeien. “Daarom gaan we de centra van de kernen herontwikkelen. Belangrijker nog is de komst van een volledig nieuw stadscentrum. Dat is een behoorlijke opgave. Het nieuwe hart van onze gemeente komt te liggen in Vleuterweide. Al met al staan we als kleine gemeente dus voor een hele klus. Ik ben daarom erg blij dat het grootste deel van onze bewoners achter de plannen staat. Het voorbereidingstraject is wat inspraak en dergelijke erg goed verlopen. Verder zijn onze ambities op alle vlakken zeer hoog gesteld. Ik ben zeker benieuwd of we er volledig in slagen dit te vertalen in de nieuwe gemeente die ons voor ogen staat. Ik heb daar in elk geval veel vertrouwen in.”

Dennis de Vogt

Reageer op dit artikel