nieuws

Vijfde baan eind 2002 in gebruik Schiphol versnelt zettingsproces

bouwbreed Premium

schiphol – Schiphol kan al in november 2002 beschikken over de nieuwe vijfde baan. Alleen bij zeer dichte mist is de start- en landingsstrip dan nog niet bruikbaar, omdat niet alle landingshulpmiddelen zijn geinstalleerd. Vanaf december 2003 is dat wel het geval en kunnen starts en landingen ook onder slechte omstandigheden plaatsvinden.

Dit blijkt uit de jongste planning van Schiphol voor de bouw van de 3800 meter lange en 60 meter brede vijfde baan, die ten noorden van Hoofddorp komt te liggen. De aanleg begint deze zomer, zodra de definitieve uitspraak van de Raad van State in de beroepsprocedures er ligt.

De procedures hebben de bouw aanmerkelijk vertraagd. Oorspronkelijk zou eind 1998 een begin worden gemaakt met de aanleg van de de strip. Uiteindelijk wordt het project slechts twee maanden later opgeleverd dan gepland. Dat is het gevolg van de snelle bouwmethode.

Schiphol gaat het zettingsproces versnellen door water en gas uit de bodem te pompen. Hierdoor ontstaat een vacuum. Een zettingsproces waarvoor normaal een jaar staat, kan zich zo in drie maanden voltrekken.

Delen van de bodem waarop de nieuwe strip moet komen, zijn erg slap.

Superjumbo’s

De vijfde baan wordt geschikt gemaakt voor de superjumbo’s van de toekomst. Daarom wordt zij breder en langer dan de huidige banen. De baan wordt ruim een meter dik. Op een vijftig centimeter dikke laag zand, wordt eerst een 70 centimeter dikke laag van brokken gerecycled beton en asfalt aangebracht. Daarop komt een laag van 20 centimeter polymeer asfaltbeton.

De hele baan wordt tenslotte behandeld met ‘anti-skid’, zodat deze stroef genoeg is voor landende en opstijgende vliegtuigen. In de verharding worden de kabels en armaturen aangebracht voor verlichting en luchtverkeersleidingssystemen.

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw zijn begonnen. Een vuilstortplaats wordt gesaneerd en afgevlakt. Verwilderde katten, die hier woonden, zijn aan andere huisvesting geholpen via de Stichting Dierenopvang Haarlemmermeer.

Reageer op dit artikel