nieuws

Verf- en inktindustrie pakt nu ook OPS aan

bouwbreed Premium

utrecht – In navolging van de schilderssector gaan nu ook de werknemers en werkgevers in de verf- en drukinktindustrie de risico’s van oplosmiddelen in de bedrijfstak terugdringen. De werkgevers, verenigd in de VVF, en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend. De partijen hopen samen met het ministerie van Sociale Zaken binnen een half jaar concrete afspraken vast te leggen in een arbo-convenant.

FNV-Bondgenotenbestuurder A. Haubrich, vakbondsbestuurder bij FNV Bondgenoten, spreekt van een unieke stap, omdat de sociale partners, los van de overheid, zelf het initiatief hebben genomen om het gebruik van oplosmiddelen tegen te gaan. “We willen de bedrijfstak en de werknemers gezond maken en houden. De intentieverklaring is een tweede grote stap op weg naar betere arbeidsomstandigheden in deze branche.”

FNV Bondgenoten startte in 1998 in samenwerking met de Chemiewinkel een onderzoek naar de negatieve effecten van oplosmiddelen op de gezondheid van werknemers in de branche. Daaruit bleek dat zo’n 5 procent van de betrokken werknemers gezondheidsrisico’s liep. De werkgevers dachten dat het minder was, maar toonden zich wel bereid het werken veiliger en gezonder te maken. “Ook als maar een werknemer problemen ondervindt, mogen we dat risico niet laten voortbestaan”, zegt directeur M. Terpstra van de VVF. Volgens hem bestaat bij de eigen achterban een groot draagvlak om het gebruik van oplosmiddelen vergaand terug te dringen. Zowel werkgevers als werknemers menen dat in de traditioneel ingestelde bedrijfstak sprake is van een cultuuromslag.

Vervangen

De 107 bedrijven in de bedrijfstak worden verplicht om het risico van blootstelling aan oplosmiddelen te verminderen. Doel is onder meer de oplosmiddelrijke producten zo snel mogelijk door voor milieu en gezondheid vriendelijker verfproducten te laten vervangen.

In een plan van aanpak worden ook afspraken gemaakt over de metingen van risico’s, gerichte training en opleiding en het houden van gezondheidskundige onderzoeken. Alle werknemers die risico’s lopen, zo’n 60 procent van de naar schatting 6500 in de sector, moeten eind juli medisch zijn gekeurd. De eerste keuringen beginnen in mei.

OPS, het Organisch Psycho Syndroom, is een ernstige vorm van hersenbeschadiging. Sinds 1 januari is voor schilders die oplosmiddelrijke verf gebruiken binnenshuis een wettelijke verbod van kracht. Dat verbod geldt niet voor de verf- en drukinktindustrie.

Voor de hand

Dat de sociale partners over een half jaar een arbo-convenant gaan ondertekenen, ligt na de nu gemaakte afspraken voor de hand. In de bouw en aanverwante sectoren zijn de afgelopen maanden diverse convenanten of intentieverklaringen voor dergelijke toekomstige akkoorden getekend.

Reageer op dit artikel