nieuws

‘Tunnelbouwers in Nederland op weg naar koppositie’

bouwbreed

delft – “Technisch kunnen we alles. Het probleem is geld. De haalbaarheid wordt bepaald door de kosten”, maakte prof. ir. E. Horvat bij zijn afscheid van de TU Delft de balans op van ondergronds bouwen in Nederland.

“Ondergronds bouwen zal in Nederland altijd duur blijven”, zette de scheidende hoogleraar van Hongaarse afkomst uiteen. Door de opbouw van de ondergrond, de hoge grondwaterstand en de slechte fundering van de oude stadsdelen is ondergronds bouwen een bijzonder complexe opgave.

Toch levert ondergronds bouwen volgens Horvat zoveel additionele voordelen op dat de kosten nagenoeg geheel, zo niet volledig worden gecompenseerd. Als voorbeeld noemde hij de plannen voor de spoortunnel in Delft.

Verpaupering

Het tweesporige viaduct waarover het treinverkeer nu door de Prinsenstad raast, snijdt een groot westelijk deel van de stad af van de stedelijke voorzieningen in de binnenstad. Een (geboorde) tunnel zou tevens de oplossing betekenen van de voortgaande verpaupering van de omgeving van het viaduct. Er komt bovengronds ruimte vrij voor de bouw van kantoren en woningen (2000). Horvat becijferde de grondopbrengst voor de gemeente op circa twee miljard gulden. “Afgezien van de winsten voor de projectontwikkelaar.”

Niettemin laten de financiers het bij ondergronds bouwen nogal eens afweten. Dat betreurt hij. Honderd procent zekerheid en rendement op korte termijn zijn niet altijd op voorhand te garanderen.

Veiligheid

Nederland heeft niet zozeer een kennisachterstand als wel een ervaringsachterstand op het gebied van ondergronds bouwen. Maar dankzij de onderzoeken bij de Tweede Heinenoordtunnel wordt die achterstand met rasse schreden ingehaald. “De 155 miljoen gulden die beschikbaar is gesteld voor aanvullende veiligheidsmaatregelen in de drie spoortunnels van de Betuweroute biedt Nederland de gelegenheid qua veiligheid een koppositie te veroveren.” Hetzelfde geldt voor boortunnels met een diameter van 13,30 meter, wijst Horvat op het bijkomende voordeel van de tunnel onder het Groene Hart. “Weliswaar is het besluit daar een tunnel te boren een voorbeeld van een bestuurlijke dwaling”, aldus de scheidende hoogleraar, “maar het is wel een project waarmee nieuwe grensverleggende, specialistische kennis en ervaring zal worden opgedaan.”

In 2005, wanneer ook het ingewikkeldste Nederlandse ondergrondse bouwproject, de Amsterdamse Noord-Zuidlijn, zal zijn voltooid, beschikt Nederland over de beste een breedst onderbouwde kennis op het gebied van ondergronds bouwen in soft soils, stelde Horvat.

Reageer op dit artikel