nieuws

Toppers uit bouwwereld bekijken tolstroken VS

bouwbreed

den haag – Het beeld van de Riverside Freeway, ofwel State Route 91, in de Amerikaanse staat Californie is overweldigend. Twee keer vier rijstroken, bomvol met auto’s kenmerken de snelweg. In het midden liggen nog eens twee rijstroken in beide richtingen, waar het verkeer tegen betaling alle ruimte heeft om door te stromen.

Een foto van de voor Nederlandse begrippen omvangrijke verzameling rijstroken prijkt op een onderzoeksrapport van de Cal Poly State University. Dit instituut volgde gedurende vier jaar eerst de totstandkoming van de vier met privaat geld betaalde tolstroken en na de opening in december 1995 de eerste effecten.

Vandaag brengt een Nederlandse delegatie met topmensen uit de bouwwereld, onder wie voorzitter Brinkman en vice-voorzitter Lubberhuizen van het AVBB, en CDA-Kamerlid Leers een bezoek aan de California Private Transportation Company (CPTC), het bedrijf dat de tolstroken exploiteert. Het Amerikaanse project is vooral interessant omdat het bedrijfsleven in Nederland met voorstellen is gekomen voor een doorstroomroute van de regio Amsterdam richting Antwerpen. Stukken tolweg en betaalstroken moeten de automobilist, tegen betaling, een vrije doortocht garanderen.

Berucht

Vandaag ook beslist het kabinet of tolstroken parallel aan Nederlandse autowegen moeten worden aangelegd in het kader van het bereikbaarheidsoffensief voor de Randstad. Minister Netelenbos wil extra miljarden uittrekken ter bestrijding van de files.

Staat het verkeer op veel Nederlandse snelwegen in de spits muurvast, in Californie is het niet anders. De Riverside Freeway is op dit punt een van de beruchtste routes. Reden waarom CPTC brood zag in een investering van 134 miljoen dollar in de vier 16 kilometer lange tolstroken. Al in het eerste jaar lukte het de exploitatiekosten te dekken met tolopbrengsten.

Het bijzondere aan de met slimme technologie werkende tolstroken is dat de tarieven variabel zijn. Aan de hand van een schema kan de automobilist zien welke tarieven op welk tijdstip moeten worden betaald. Hoe meer files er staan op de acht tolvrije rijstroken van de Freeway, hoe hoger is het bedrag dat moet worden betaald op de betaalstroken. Het afrekenen gaat elektronisch met een slimme zender in de auto. Het systeem lijkt op dat wat minister Netelenbos wil introduceren voor het rekeningrijden.

Zenders

De tolstroken in Californie trokken al in het eerste jaar 30.000 auto’s per werkdag en 17.000 in het weekeinde. In dat zelfde jaar werden 100.000 zogenoemde transponders (zenders) voor automatische betaling aan de man gebracht. Het onderzoek naar het gedrag van forensen op de SR91 wijst uit dat zij vooral in de avondspits gebruikmaken van tolstroken. De problemen op de gewone rijstroken zijn dan het grootst.

Het effect van de tolstroken was direct na de opening het grootst. Was op de gewone Freeways in de spits sprake van een vertraging van dertig tot veertig minuten, in de eerste zes maanden na de ingebruikname van de zogenoemde Express Lanes liep dat terug tot minder dan tien minuten. Een jaar later was echter een deel van het effect door toename van het verkeer al weer tenietgedaan en bedroeg de vertraging in de spits twaalf tot dertien minuten.

Route 91, tien rijstroken bomvol auto’s.

Reageer op dit artikel