nieuws

Stroomlijning Koop Groep heeft vruchten afgeworpen

bouwbreed

eelde – Koop Holding heeft over 1999 een bedrijfsresultaat geboekt van ruim 24 miljoen gulden, bijna het dubbele van 1998. De omzet ging met 20 procent omhoog tot bijna twee miljard gulden, tegen 1,6 miljard een jaar eerder.

De winstgroei is vooral te danken aan kostenbesparingen: zowel de loonkosten en sociale lasten als de rentelasten gingen in het verslagjaar naar beneden.

Volgens de directie stond 1999 in het teken van verdere stroomlijning van de Koop Groep. De divisie Pijpleidingenbouw, de core-business van Koop, is afgelopen jaar geherstructureerd. De divisie is nu verdeeld in vier regio’s: Duitsland en Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika, Zuidoost-Azie en Australie en West-Europa en de rest van de wereld. De activiteiten buiten deze divisie en de wegenbouwdivisie zullen worden ondergebracht in Koop Deelnemingen BV, een honderd procent dochter van Koop Holding.

De doelstelling voor de komende jaren is gericht op duurzame en autonome groei binnen de kernactiviteiten, aldus de directie.

Reageer op dit artikel