nieuws

Strakke regelgeving belemmert vernieuwing

bouwbreed Premium

amsterdam – De regelgeving en controle op het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV) is te strak en doodt initiatieven. Mooie uitvoeringsplannen in de bestaande stad stranden op ellenlange discussies en steeds opnieuw veranderende inzichten.

Deze conclusies trokken B.J. van Bochoven, wethouder van Lelystad en drs. E. van der Putten van de VNG op de BouwRai tijdens een bijeenkomst over stedelijke vernieuwing, waar vooral de rol van gemeenten centraal stond.

Volgens beiden moeten gemeenten zich de taak van regisseur toe eigenen als het gaat om projecten in de bestaande stad. Van der Putten: “De gemeenten zullen wel eerst moeten weten welke problemen er in de verschillende wijken zijn. Vervolgens moeten ze iemand aantrekken die het scenario voor de aanpak schrijft. En pas dan komt de functie van coordinator om de hoek kijken die de verschillende partijen bij de les houdt.”

Van der Putten constateert vaak dat initiatieven op het gebied van stedelijke vernieuwing blijven hangen in onderlinge en vooral oeverloze discussies. “Wanneer niemand precies weet wat zijn taak is en hoe daarmee om te gaan, zie je uiteindelijk weinig van de projecten terecht komen.”

Als voorbeeld noemt hij de al jaren lopende planvorming voor de Amsterdamse tuinsteden. “Sinds 1992 wordt daar al over gesproken. De uitvoering ervan stokt steeds. In Haarlem, bij de aanpak van de wijk Schalkwijk, is hetzelfde aan de gang. Sinds 1996 wordt daarover gesproken en je ziet dat de aandacht alleen is gericht op nieuwbouw en maar weinig op de bestaande stad.”

Op pagina 9: ‘ISV is vooral een avontuur’.

Reageer op dit artikel