nieuws

Sociale verzekeraar praat mond voorbij

bouwbreed Premium

den haag – Het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv) moet interne discussies intern houden. Het bericht als zou de ontslagbescherming versoepeling verdienen, is te voorbarig naar buiten gekomen. Het rapport van het Lisv heeft geen andere dan een adviesstatus.

Dit antwoordde staatssecretaris Hoogervorst (Werkgelegenheid) gisteren in de Tweede Kamer op vragen van Kamerlid Harrewijn van GroenLinks. In het gewraakte stuk van het Lisv worden acht aanbevelingen genoemd ter beperking van de wao-instroom. Het meest schandalige noemt Harrewijn het voorstel een zieke werknemer eerder te ontslaan dan nu het geval is, en pas na ontslag een wao-uitkering toe te kennen. Bovendien moeten zieke werknemers _ als zij zelf te weinig doen om uit de wao te blijven _ worden gekort op hun uitkering.

“Laten we eerst maar eens zorgen dat de zaken aan werkgeverskant op orde zijn, ook de slecht werkende arbo en de uitvoeringsinstellingen”, ageerde Harrewijn. “Telkens die onrust begint me langzamerhand de keel uit te hangen.”

Dat doet het Hoogervorst ook, zij het in een andere context. “We hebben het over een adviesnota, die hooguit een discussiestuk is en helaas niet intern is gehouden. Dat heeft tot gevolg dat het Lisv-bestuur zich in het openbaar weer moet distantieren van bepaalde uitspraken en de zaak hier in de Tweede Kamer weer aan de orde komt. Het is geenszins de bedoeling de situatie van de zieken aan te tasten.”

Een forse beperking van de wao-instroom is een verantwoordelijkheid van zowel de werkgevers als de werknemers, zo benadrukte de staatssecretaris. Als om zijn stelling te bewijzen, beloofde hij binnen zeer korte termijn met de uitwerking van het ‘poortwachtersmodel’ te komen, met suggesties voor oplossing van de wao-problematiek.

Reageer op dit artikel