nieuws

Snellere bodemzetting met ‘press-to-drain’ Alternatief voor Ifco-methode beproefd op Ypenburg

bouwbreed Premium

delft – Versneld de bodem consolideren door water op diepte uit drainagebuizen te blazen. Met deze techniek genaamd ‘press to drain’ biedt HBG een alternatief voor de zogenaamde Ifco-methode.

In een container op Ypenburg staan ze te stampen. Tientallen pompen die water aan de bodem onttrekken. Zoals bij alle Vinex-locaties is ook de bouw van deelplan 12 op de voormalige vliegbasis bij Den Haag vertraagd door het uitvoerige vergunningentraject. Maar de achterstand kan wellicht worden ingelopen door de bodem versneld in te klinken.

Daarvoor hebben HAM-VOW en HBG Civiel een computergestuurde installatie aangesloten op de drains die op zeven meter diepte in de aangebrachte zandwanden zijn geplaatst. Het leeuwendeel van het water wordt met pompen opgevoerd. Maar bij drie zandwanden gaat het iets subtieler. Daar wordt eerst met de pomp een buis aan het einde van de drain volgezogen. Als die vol is, sluit de klep onderin waarna het water met hoge druk naar boven wordt geblazen. Op die manier is de aannemer niet gebonden aan een maximale opvoerhoogte van tien meter, waar pompen mee kampen. Dat is op Ypenburg weliswaar niet noodzakelijk, maar voor HAM-VOW is de Vinex-locatie een mooie testcase om de techniek te beproeven, voordat het er echt op aankomt. Zoals binnenkort in Schiebroek waar het bedrijf een deel van de bodem van een nieuw sportcomplex versneld gaat consolideren.

Adjunct directeur C. van Oord van HAM-VOW erkent dat de techniek die press-to-drain (PTD) is gedoopt, een variant is op de methode van Ifco. Dat Goudse funderingsbedrijf boekt sinds een paar jaar succes met een systeem waarbij drainagebuizen met venturipompen worden geleegd. Het slimme is dat de venturipompen op diepte hun werk doen. Wat de venturipomp doet bij Ifco, doen terugslagklep en perslucht bij press-to-drain.

Acceptabel

Het resultaat is in beide gevallen een versnelde zetting van de bodem. In drie tot zes maanden kan de bodem geconsolideerd zijn. Met verticale drainage is daar al gauw twee keer zoveel tijd voor nodig. En wie alleen met overhoogtes zand werkt, mag op een kleine twee jaar rekenen om de klei-veenpakketten in het westen van het land in te laten klinken.

Met de directievoerende Grontmij is overeengekomen dat een restzettingswaarde van 10 tot 20 centimeter acceptabel is. Onder wegen geldt de lage waarde die wordt gerealiseerd doordat de zandwanden ter plaatse dieper zijn en dichter op elkaar liggen. Ook is daar alleen zand gebruikt als ophoogmiddel, waar op de bouwkavels een mengsel van zand en grond is toegepast dat afkomstig is van andere bouwprojecten op Ypenburg.

Hoogwaardig

Wie twee maanden nadat de pompen werden aangezet over deelplan 12 van Ypenburg loopt, ziet dat het anders zo drassige polderlandschap er erg droog bij ligt. In de sloten staat nauwelijks nog water; meetapparatuur leert dat in de zandwanden het waterpeil zelfs al zo’n zes meter is gezakt.

Aanvankelijk klonk de grond met zo’n vijf tot tien centimeter per week in. Inmiddels is die snelheid wat lager. De computer die de zuig- en blaaslagen van het press-to-drain systeem regelt, kiest ook steeds langere intervallen. Drukmeters onderin de drains zijn daarvoor de indicator.

Op 1 juni moet de bodem ter plekke tachtig centimeter zijn ingeklonken.

Van Oord ziet meer voordelen van het systeem dan alleen versnelde zetting. “Door de lage restzettingswaarde kan bijvoorbeeld de riolering meteen definitief worden gefundeerd en hoeft de zaak niet na twintig jaar opnieuw op peil te worden gebracht. Dat scheelt in de kosten. Je levert uiteindelijk een veel hoogwaardiger bouwterrein op.”

De test op Vinex-locatie Ypenburg. Het principe van ‘press-to-drain’.

Reageer op dit artikel