nieuws

Screening aannemers hoofdstad beperkt

bouwbreed

amsterdam – De gemeente Amsterdam zal de komende tijd slechts op kleine schaal onderzoek doen naar de integriteit van aannemers. Alleen als er sprake is van een verhoogd frauderisico, worden de antecedenten van bedrijven onderzocht. Voor het overige beperkt de gemeente zich tot een enkele steekproef. Dat blijkt uit een voorstel van burgemeester Patijn.

Ooit had de gemeente het voornemen bij grote infrastructurele projecten als de aanleg van de Noord-Zuidlijn en de aanleg van de IJ-tram de integriteit van alle betrokken bouwers te onderzoeken. Amsterdam wenst namelijk geen zaken te doen met malafide bedrijven die zijn betrokken bij criminele activiteiten, sjoemelen met facturen dan wel de betaling van premies en belastingen ontduiken.

De hoge kosten van screening maken, zo schrijft Patijn, een dergelijke grondige aanpak niet mogelijk. Het controleren van de gangen van een bescheiden bedrijf kost al gauw een kleine 7000 gulden. Bij grote bouwcombinaties of buitenlandse bedrijven liggen die kosten nog veel hoger. De gemeente beperkt zich daarom tot een twintigtal controles. Daarvoor is dit jaar twee ton beschikbaar. De controles worden uitgevoerd door het Bureau Screenings- en Bewakingsaanpak (SBA).

Reageer op dit artikel