nieuws

Ruimtelijke plannen vanaf 2005 digitaal

bouwbreed

amsterdam – Vanaf 2005 moeten alle ruimtelijke plannen digitaal kunnen worden geleverd. Deze doelstelling heeft de Rijksplanologische Dienst (RPD). Daardoor worden de plannen gemakkelijker toegankelijk voor iedereen.

Dit zei J. Osinga van de Rijksplanologische Dienst bij de aftrap voor de nieuwe Nieuwe Kaart van Nederland, gisteren tijdens de BouwRai. Hiermee wil de RPD bereiken dat de plannen, van rijksplannen tot en met bestemmingsplannen, niet alleen beter toegankelijk zijn, maar ook beter vergelijkbaar. Ook de procedures rond de plannen kunnen sneller verlopen. De RPD zal zelf het goede voorbeeld geven door de plankaart bij de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening digitaal beschikbaar te stellen.

Groot voordeel is verder dat een simpele combinatie met de Nieuwe Kaart van Nederland mogelijk is. Die kan daardoor actueler blijven. “In 2005 hebben we iedere dag een nieuwe kaart van Nederland”, zei Osinga. Daarmee verwoordde hij tegelijkertijd de wens van de Stichting Nieuwe Kaart, waarvan secretaris en Nirov-directeur J. Modder zich in soortgelijke bewoordingen uitliet.

Die kondigde ook enkele veranderingen in de nieuwe Nieuwe Kaart aan. Zo is het de bedoeling dat ook over grens wordt gekeken. “Allereerst naar Vlaanderen, waar plannen zijn om een soortgelijke kaart voor Vlaanderen te maken. Die kan worden gekoppeld voor de grensstreek. Ook kijken we naar Noordrijn-Westfalen.”

De voorzitter van de stichting, J. Schrijnen, in het dagelijks leven adjunct-directeur Stedenbouw en Volkshuisvesting in Rotterdam, benadrukte nog eens dat de kracht van de Nieuwe Kaart is gelegen in het feit dat vakgenoten en niet de overheid de kaart hebben ontwikkeld. “Als het Rijk die kaart had moeten maken, dan was er alleen al 25 jaar gesproken over de legenda. Juist het informele proces onder vakgenoten is het succes van de kaart geweest.”

Anders

In de komende editie, die dit jaar moet verschijnen, zal de kaart er ook anders uitzien, voorspelde hij. Dan wordt niet alleen gekeken naar de geplande toekomst, oftewel de harde plannen, maar zullen ook zachte plannen een plaats krijgen. Op die manier wordt het voor overheden eenvoudig te zien wat plaatselijke plannen regionaal, bovenregionaal en landelijk voor impact hebben.

Daar kunnen dan weer andere gegevens op losgelaten worden, waardoor ook toekomstige effecten zichtbaar worden.

Systeemontwerper W. Willemsen toonde daar een voorbeeld van. Op de Nieuwe Kaart voerde hij de geluidscontouren van Schiphol in. Het resultaat was dat er vier nieuwbouwplannen zichtbaar werden, die binnen die contouren liggen.

“Maar”, zei hij, “die contouren verschuiven bij meer of minder gebruik. Als ik kijk naar een gebied een kilometer buiten de contouren dan blijken er ineens 23 nieuwbouwplannen te zijn, met in totaal een kleine 14.000 woningen. Een groei van de activiteiten op Schiphol kan dat effect hebben.”

Reageer op dit artikel