nieuws

Respect tussen artsen beperkt ziekteverzuim

bouwbreed

den haag – Het beeld dat specialisten van bedrijfsartsen hebben, moet in positieve zin worden bijbesteld. Wederzijds respect en goede afspraken voorkomen onnodig ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid.

TNO Arbeid voerde in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek uit naar de samenwerking tussen medisch specialisten en bedrijfsartsen. De resultaten staan in het rapport Voor Verbetering Vatbaar II, dat aan de ministeries van VWS en Sociale Zaken en Werkgelegenheid is overhandigd.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim tachtig procent van de specialisten beter wil samenwerken met de bedrijfsartsen. De huidige contacten zijn weinig intensief en gaan bijna altijd uit van de bedrijfsarts. Er heeft opvallend weinig intercollegiaal overleg plaats.

Veel specialisten wantrouwen volgens de TNO-onderzoekers de motivatie van de bedrijfsarts, bij doorverwijzing van een patient. Zij vrezen dat bedrijfsartsen vooral het werkgeversbelang behartigen en maar weinig willen of kunnen doen voor werknemers en patienten.

Deze argwaan vormt een obstakel in de huidige samenwerking, zoals dat eerder ook al gold voor huisartsen.

Voorwaarden

Er bestaat nu brede overeenstemming tussen beide partijen over de voorwaarden voor verbetering.

Een van die voorwaarden is, dat bedrijfsartsen hun professionele autonomie waarborgen en de gezondheid van de patient als uitgangspunt nemen. Ook mogen zij de informatie alleen met instemming van de patient doorgeven en dienen zij meer te doen aan richtlijnontwikkeling.

Het onderzoek van TNO werd uitgevoerd onder orthopeden, neurologen, psychiaters en revalidatieartsen. Dit zijn de specialismen waarmee de bedrijfsartsen het meest contact hebben.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels