nieuws

Remkes: Markt let onvoldoende op toekomstwaarde nieuwbouw

bouwbreed

amsterdam – “Marktpartijen moeten niet alleen uit zijn op een zo hoog mogelijk rendement, maar vooral streven naar bouwen met toekomstwaarde.” Met deze oproep aan de sector opende staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting gisteren de BouwRAI 2000. Volgens Remkes is het daarom noodzakelijk dat veel meer naar de consument wordt geluisterd.

De BouwRai staat deze editie geheel in het teken van de wensen van de woonconsument. In de ogen van Remkes niet zo vreemd, omdat uit onderzoek is gebleken dat Nederlanders aan eten, leren, slapen, werken en alle andere activiteiten in en om de woning zo’n 75 procent van hun tijd besteden. “Daarmee is wonen dus een basisvoorwaarde voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.”

Volgens de bewindsman staan de woning en de woonomgeving daarmee ook als een huis overeind. “Echter, tegelijkertijd zien we ook dat de wensen ten aanzien van de woning veranderen.” Dat de conclusie voor zowel overheid als marktsector vooral een kwestie van wennen is, staat bij Remkes niet ter discussie. “Immers, jarenlang is in dit land gebouwd om het kwantitatieve tekort in te lopen. Nu we daar vrijwel in zijn geslaagd, wacht ons een volgende opgave: echt inspelen op de wensen van de consument.”

Keuzevrijheid

Een belangrijke stap daarbij is, dat de woonconsument meer keuzevrijheid krijgt. “Het is al een stap in de goede richting als burgers meer worden betrokken bij het ontwerp van de woning. Ook moet de consument kunnen meepraten over de stedenbouw en de planontwikkeling. Hij moet zijn eisen kenbaar kunnen maken aan de architect en kunnen meebeslissen over de uiteindelijke vorm en indeling van de woning. Pas daarna”, benadrukte Remkes, “moet de bouwopdracht worden gegeven.”

Een omslag van denken die, zo betoogde Remkes, al begint bij de marktpartijen die niet alleen een hoog rendement moeten nastreven. Bouwen met toekomstwaarde is dan ook het devies van de staatssecretaris. “Op wijkniveau kunt u dat doen door afwisselend te verdichten en te verdunnen. Op woningniveau door meer vrije kavels te bieden en door huizen te bouwen die flexibeler zijn in te delen.”

Eigenbelang

Uiteindelijk is het voor de marktpartijen ook een kwestie van eigenbelang. “Want”, zo hield hij de zaal voor, “het is mijn stellige overtuiging dat alleen bedrijven die tijdig op dit soort ontwikkelingen inspelen op termijn hun positie op de markt kunnen behouden en versterken.”

Als onderdeel van de openingsceremonie had Remkes de taak de Nationale Bouwprijs uit te reiken. Deze prijs, bestaande uit eeuwige roem en een beeldje, is door de gemeente Almere in de wacht gesleept. Almere won de onderscheiding voor het project Gewild Wonen, waarbij consumenten hun eigen woning op basis van modulaire elementen kunnen samenstellen.

‘Niet alleen hoog rendement nastreven’

Reageer op dit artikel