nieuws

Panheelgroep heeft voorlopig werk zat

bouwbreed Premium

panheel – De retentiefunctie die staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat voorstaat voor het parkeren van hoog water in het gebied van de Grensmaas klinkt het consortium Panheelgroep BV als muziek in de oren.

In de groep zijn twaalf zand- en grindwinbedrijven verenigd. Zij willen zo snel mogelijk aan de slag om de Maas te beveiligen tegen een overstromingskans van een keer in de 250 jaar.

“We hebben de wind mee”, constateert directeur Maessen van de Panheelgroep verheugd. Het bedrijf heeft tijdig ingespeeld op het ontwerp voor het Natuurplan Lateraalkanaal, met een retentiebekken voor opslag van twintig miljoen kubieke meter Maaswater. Hierdoor daalt het waterpeil bij hoogwater in Roermond met enkele centimeters. “De wateropvang kan geheel betaald worden uit de opbrengst van de vrijkomende delfstoffen.”

Diepte

Verschil van mening is er nog over de gewenste diepte van het bekken. Het projectbureau De Maaswerken in Maastricht wil, als uitvoerder van het plan, slechts twee meter beneden maaiveld grond en specie, in totaal tien miljoen ton, laten weghalen. De Panheelgroep wil tot vier meter diepte gaan en 20 tot 25 miljoen ton winnen.

Maessen verwacht niettemin dat beide partijen elkaar vinden. De directeur is ook verheugd dat het plan Grensmaas de goedkeuring van allen heeft. “Het Grensmaasplan is door belanghebbenden langs de Maas omarmd; dit in tegenstelling tot het plan Zandmaas, waartegen vijftienhonderd bezwaren zijn ingebracht.”

Overschotten

Voor de Panheelgroep, die momenteel nog 6 miljoen ton zand en grind wint in het Stevolgebied bij Stevensweert en in Asselt bij Roermond, begint de tijd te dringen. “In 2006 is het nulpunt in de winning bereikt.”

Overschotten van zand en grind in het Grensmaasproject kunnen in een of meerdere plassen in Midden-Limburg worden opgeslagen. De grondstof wordt later weer opgebaggerd, veredeld en verkocht. “Deze aanpak levert het voordeel op dat de bescherming tegen hoog water eerder binnen bereik is. De kosten van het project worden er zeker niet lager door. Voor de komende zomervakantie is duidelijk of deze aanpak haalbaar is.”

Opsplitsing

Zorgen heeft de Panheelgroep over de regelgeving van de Nederlandse Mededinging Autoriteit. Maessen sluit een reconstructie van de Panheelgroep of opsplitsing niet uit. Door nadere studie probeert de Panheelgroep in juli zover te zijn dat hierover meer duidelijkheid kan worden gegeven.

Reageer op dit artikel