nieuws

‘Overheid spekt vooral huiseigenaren’ Woonbeleid Belgie ‘asociaal’ genoemd

bouwbreed

brussel – De Belgische regering, die er prat op gaat dat haar beleid er een is van een ‘actieve welvaartsstaat’, voert een huisvestingsbeleid dat de rijken rijker en de armen armer maakt.

Paars-groen voert in feite een asociaal woonbeleid, zo wordt geconcludeerd in een onlangs gepubliceerd rapport van planoloog en socioloog Pascal De Decker. Volgens De Decker, die werkt bij de Antwerpse universiteit (Ufsia) gaat 40 procent van het geld dat in Belgie aan huisvesting wordt besteed naar de 20 procent rijkste inwoners, 50 procent gaat naar de 60 procent modale verdieners en de overige 10 procent komt ten goede aan de 20 procent minstbedeelden in de Belgische samenleving.

Klacht

De Decker klaagt het feit aan dat hoe hoger het inkomen is in Belgie, hoe groter de kans is op financiele steun van de overheid voor de huisvesting. Het maakt dan niet uit of je al dan niet in een luxe villa woont. Dat maakt het woonbeleid van de nieuwe paars-groene coalitie volkomen asociaal, zo wordt geconcludeerd in het rapport.

Dat de huisvestingspolitiek bij de overheid nog in de kinderschoenen staat, blijkt onder andere uit het enorme gebrek aan sociale woningen in Belgie. In Belgie maken de sociale woningen nauwelijks 5 procent uit van het totale woningenbestand. In de andere Europese landen ligt dat percentage veel hoger en loopt het zelfs op tot 40 a 42.

Geen recht

Bovendien wordt een groot deel van de sociale woningen in Belgie bewoond door mensen, die daar _ gezien de hoogte van hun inkomen _ helemaal niet in thuis horen. Zo scoort Belgie op het gebied van de sociale huisvesting slechter dan Spanje, Portugal of de Verenigde Staten, waar de toestand ook al slecht is.

In Belgie gaat op jaarbasis circa 3,5 miljard gulden naar de fiscale aftrek voor huiseigenaren. Er gaat veel meer overheidsgeld naar huiseigenaren dan naar huurders, terwijl deze laatste groep gemiddeld bijna de helft minder verdient dan de groep huiseigenaren en procentueel meer van zijn inkomen aan huisvesting besteedt, zo zegt het rapport

De Decker heeft met zijn rapport intussen gehoor gevonden bij de federale minister van Begroting en Sociale Economie J. Vande Lanotte. Die heeft het initiatief genomen tot een Actieplan Armoede. Een ministeriele werkgroep zal over dit initiatief twee keer per maand vergaderen, de bedoeling is dat zij in september met concrete voorstellen komt. In dat actieplan zal ook een beter huisvestingsbeleid aan de orde komen.

Hoger inkomen, meer kans op financiele steun.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels