nieuws

Onder water storten zand op kustlijn goedkoop en effectief

bouwbreed Premium

den haag – Onderwatersuppletie komt in het nieuwe werkprogramma Zandsuppleties 2000 al aan de orde. Maar de werkelijke doorbraak wacht op uitwerking in de derde Kustnota, die binnenkort verschijnt.

Dit jaar wordt het twee kilometer lange kustvak bij het Noord-Hollandse Bergen onder water met ongeveer een miljoen kubieke meter zand opgehoogd. Deze nieuwe techniek is goedkoper en sneller en kent betere en langduriger resultaten.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat, directie Noordzee, is bij Terschelling proefsgewijs begonnen met onderwatersuppletie. “Later gevolgd door kustvakken in Delfland en Noord-Holland. Het schip vaart zo dicht mogelijk naar de kustlijn. Daar wordt de laadklep geopend en het zand onder water gestort. Er is geen materieel op het strand nodig, zoals bulldozers die leidingen aan elkaar moeten koppelen. Bovendien blijft het zand langer liggen. “

Maar in het werkprogramma dat staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) onlangs presenteerde, gaat het vooral om de traditionele ophoging van elf kustvakken in Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. In zijn totaliteit is jaarlijks ruim zes miljoen kubieke meter zand nodig, om te voorkomen dat de kust steeds verder landinwaarts wandelt. Jaarlijks trekt het ministerie zestig miljoen gulden uit om de basiskustlijn te handhaven.

Eerder al pleitte Tweede Kamerlid Herrebrugh (PvdA) voor een structurelere bescherming van de kust. De traditionele ophoging noemt hij “duur en ouderwets”. Volgens de staatssecretaris wordt in de derde Kustnota het effect van onder andere onderwatersuppletie opgenomen en andere manieren om erosie structureel aan te pakken.

Werkplan

Het werkplan dat er nu ligt _ en de instemming heeft van de Provinciale Overlegorganen voor de Kust _ wordt binnenkort uitgevoerd. Het Friese kustvak bij Ameland Noordwest wordt niet met 650.000 kubieke meter opgehoogd, maar met 400.000 vierkante meter.

Het restant gaat naar Texel-Zuid, dat in totaal 1,25 miljoen kubieke meter extra zand krijgt. De wens van Noord-Holland om ook Schoorl in het werkprogramma 2000 op te nemen, heeft de staatssecretaris afgewezen. Er is onvoldoende geld voor. Dit deel staat voor volgend jaar op de agenda.

In Zeeland worden de kustvakken bij Noord-Beveland en Walcheren met 1,6 miljoen kuub zand traditioneel opgehoogd.

Zuid-Holland mist “de doorkijk 2001-2004”, waarin vooral het zandverlies in dieper water moet worden opgelost. Ook dat komt in de derde Kustnota aan de orde.

‘Geen materieel meer nodig op het strand’

Reageer op dit artikel