nieuws

Nieuwe vormen van stedelijk wonen

bouwbreed

Ondanks de explosie van de prijzen is de kwaliteit van woningen op Vinexlocaties nauwelijks omhoog gegaan. Daar zal niet snel verqndering in komen, omdat veel afspraken vastliggen. Toch is er ruimte voor nieuwe woonvormen.

Staatssecretaris Remkes van VROM wil verandering brengen in de manier waarop Vinexlocaties worden volgebouwd. Veel lijkt dat niet op te leveren; daarvoor liggen de afspraken over de productie te vast. Maar er zijn mogelijkheden, vooral waar het gaat om de optimale benutting van kavels.

Gezocht moet worden naar variaties met meer ruimte in de woning. Als nieuw type bestaat al de werkwoning, een woning met een extra kamer bedoeld voor een werk- of kantoorruimte aan huis. De waardering voor dit type schuilt vooral in de grootte van het huis en brengt daarmee de wens van kopers tot uitdrukking dat zij meer woonoppervlak willen.

Die ruimtewens wordt ook gehonoreerd met een type met vier lagen. Dit biedt meer woonruimte op hetzelfde oppervlak. Nadeel is de doorgaans geringe breedtemaat; met 5.20 m houdt het wel op. Door het relatief kleine woonoppervlak per laag en grote aantal bouwlagen gaat het wonen gepaard met veel verticaal verkeer. Het klinkt misschien wat futuristisch maar het is te overwegen om een dergelijk type met een lift uit te rusten.

Stedelijk wonen moet een doorwerking kennen in de indeling van de woning. De bewoner moet de mogelijkheid hebben om, afhankelijk van de situatie, te kiezen voor wonen en/of slapen aan voor- of achterzijde. Men moet dan denken aan vormen van overlast als inkijk, geluidsoverlast, maar ook aan gewenst uitzicht en zoninval. Alleen al om die reden zullen woningen in de stad groter moeten zijn dan in een rustige omgeving.

Herenhuis

Een type voor binnenstedelijk gebied dat in onbruik is geraakt is het herenhuis met voortuin. Het type werd veel gebouwd aan het eind van de negentiende eeuw. Het type is zo’n zes meter breed en heeft hoge vertrekken, wat herinnert aan de gasverlichting die een nooit helemaal te onderdrukken gaslucht gaf. De woning heeft een tuin met een diepte van zo’n zes tot zeven meter als buffer naar het stadsverkeer. Voor behoud van die functie moet de tuin dan wel als zodanig intact blijven, en niet bestraat worden om dienst te doen als parkeerplaats.

Concierge

Tot slot zou ik willen pleiten voor een nieuwe woonvorm: de portiekflat met concierge. Het woongebouw, dat afhankelijk van het aantal bouwlagen in principe zo’n acht woningen telt, heeft de gemeenschappelijke voorzieningen als bij een flat. De appartementen zijn gegroepeerd rond een lift en komen uit op een centrale hal. Het is daarmee een woonvorm zonder een eigen voordeur aan straat, wat aansluit bij de wens van veel ouderen om ’s avonds de deur liever niet meer open te doen

In Nederland is de woonvorm met concierge nooit tot ontwikkeling gekomen. Dit in tegenstelling tot Parijs, waar die veel voorkomt. De concierge woont in een woning die gelegen is aan de centrale entree. De woonvorm past bij elke eigendomsverhouding en in principe bij alle inkomensgroepen en elk type huishouden. Bij koopappartementen blijft de woning van de concierge eigendom van de vereniging van eigenaren, die de woning verhuurt en bij wie de beheerder in dienst is. Bij huurwoningen wordt de woning verhuurd door de verhuurder als dienstwoning.

De concierge (of het conciergepaar) houdt een oogje in het zeil, is beschikbaar voor het aannemen van leveranties en dergelijke en vervult de rol van schoonmaker en huismeester. Voor deze werkzaamheden ontvangt de concierge van de eigenaren een financiele vergoeding, bovenop de vrije huur van de conciergewoning.

Omdat de concierge daarmee niet aan het minimumloon komt, lijkt deze functie vooral geschikt voor een thuiswerker die het als bijverdienste ziet. In dat geval kan het telewerken nog voor een onverwachte bijdrage zorgen in de vernieuwing van woonvormen.

Reageer op dit artikel