nieuws

Nederlandse zeehavens moeten krachten bundelen

bouwbreed Premium

den haag – Het beheer van de zeehavens in Nederland moet radicaal om. De blik dient op Europa te zijn gericht. Geen onderlinge concurrentie, maar een gebundelde mededinging richting buitenland. Maar hoe en onder welke condities, staat nog niet omschreven in de Tweede nota Zeehavenbeleid.

In hetoverleg met minister Netelenbos liet de vaste kamercommissie zich hierover informeren. PvdA-Tweede Kamerlid Herrebrugh sprak gekscherend over “De Mainport Nederland met als holding de NV Zeehaven.”

Met de lachers op zijn hand legde hij echter wel de vinger op de juiste plek. De Nederlandse havens moeten in een bundeling van activiteiten hun deuntje op de internationale markt kunnen meezingen.

Volgens Netelenbos is er wereldwijd sprake van een concentratie van havenbeleid, waarin maar een paar havens de hoofdrol zullen spelen. “Willen we erbij blijven horen, dan moeten we onze actieradius vergroten.”

Dat betekent samenwerken op ITC-gebied, goede accommodaties, service en een andere rolverdeling in het havenbeleid. “Op de serviceverlening valt in Nederland nog wel het een en ander af te dingen.”

Maar ook de rolverdeling tussen de afzonderlijke havens en het overkoepelende beheer zijn geen sinecure. “Samenwerking is belangrijk, de afzonderlijke havens moeten niet alles willen.” Dat ligt volgens Netelenbos nogal gevoelig. De Nationale Havenraad, die er al mee bezig is, speelt in deze massage een belangrijke rol. De overheid is geen havenbeheerder en heeft dus weinig te vertellen.

Boter bij de vis

Het accent ligt in de nota op economische meerwaarde, en minder op volume. Deze meerwaarde zal deels ook door de markt worden ingevuld. Als de markt erin wil investeren, dan wil Netelenbos boter bij de vis. “De staat zal niet op voorhand voorschieten. Het mag geen tweede Betuweroute worden. Die discussie wordt nu ook gevoerd bij de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte. Dit debat tussen overheid en havenbeheerder verloopt matig”, meldde Netelenbos.

Reageer op dit artikel