nieuws

Minerale wol valt schapenwol aan Angst voor associatie met slechte eigenschappen

bouwbreed

amsterdam – De Minerale Wol Associatie (MWA) is een zwaar offensief begonnen tegen de importeur van doschaWol, een isolatiemateriaal van schapenwol. De MWA vreest, dat de consument de slechte eigenschappen die schapenwol niet heeft, zal betrekken op glas- en steenwol. Daarom heeft de MWA de leverancier van doschaWol gesommeerd, geen enkele vergelijking meer te maken met de eigenschappen van steenwol, glaswol en andere, niet nader benoemde isolatiematerialen.

De importeur van doschaWol, Kortleve BV uit Eck en Wiel, voelt zich door de sommatie monddood gemaakt. “Als de bezoekers op de BouwRai ons isolatiemateriaal zien, zeggen ze meteen: ‘dit prikt niet zo als glas- en steenwol’. Daar kunnen wij niet meer op antwoorden”, aldus W. Kortleve. “Het is het eerste dat de mensen zeggen”, vult Wouter Kroon aan. Hij is verantwoordelijk voor de marketing van de isolatie van schapenwol. Kroon: “De vergelijking tussen doschaWol en andere materialen leeft enorm. Wij moeten ons steeds inhouden als de passanten vragen stellen. Ik zeg alleen nog maar, dat doschaWol driemaal zo duur is als glas- of steenwol”.

Kroon bevestigt dat de discussie over de verschillen tussen isolatiematerialen dicht onder het oppervlak leeft. Op 30 maart heeft de MWA aan de sommatie toegevoegd: “U moet zich tijdens de BouwRai onthouden van elke mededeling, dat minerale wol slecht is voor milieu en gezondheid.”

Meningsuiting

De problemen begonnen toen de Gooi- en Eemlander op 1 februari schreef, dat glaswol slecht zou zijn voor de gezondheid. “Wij sommeren u de berichtgeving onmiddellijk te staken”, schreef de MWA op 16 maart. Niet aan de krant , maar aan Kortleve. De volgende sommatie betrof een artikel in het tijdschrift Bouwteam. Daarbij ging het zowel om glas- als om steenwol.

De importeur van de schapenwol liet de MWA weten graag bereid te zijn tot een gesprek, maar zich te beroepen op de vrijheid van meningsuiting. “Ik kan geen verantwoording nemen voor wat een verslaggever schrijft. Ik heb mijn mening gegeven, gebaseerd op Duitse onderzoeken. Het zijn bovendien geen door ons betaalde reclame-uitingen”, reageerde Kroon. “Het is niet onrechtmatig als wij laten weten wat de voordelen van ons product zijn. Het is niet ons doel vergelijkingen te trekken met anorganische materialen, maar de discussie speelt nu eenmaal wel.”

De MWA liet kort daarna weten, verdere juridische actie te zullen ondernemen. Per brief van 7 april schreef zij, dat minerale wol bij juist gebruik niet snel zijn isolatiewaarde verliest en onder meer niet kankerverwekkend is.

Van tafel

In een ‘flyer’ van Kortleve staat echter, dat met doschaWol alle bezwaren die aan andere isolatiematerialen kleven, in een klap van tafel zijn geveegd. Onder de kop ‘niet’ staan in dezelfde ‘flyer’ negatieve eigenschappen, die doschaWol niet heeft, zoals ‘irriterend voor de huid’. De MWA schrijft: “Wij vrezen dat de consument die eigenschappen zal betrekken op minerale wol”. Laat op de avond voor het begin van de BouwRAI stuurde advocatenkantoor Petten, Tideman & Sassen uit Den Haag een fax naar het kantoor van Kortleve BV. De ‘flyer’ mag in geen geval op de BouwRai worden uitgedeeld en hij is inderdaad niet meer te krijgen.

Dr. F.P. Zandvliet, secretaris van de MWA, zegt er gelukkig mee te zijn, dat de reclame-uitingen zijn gestaakt. “Aan alle materialen zit een massa eigenschappen. Wij hebben Kortleve gevraagd een beetje te minderen. De uitingen in de pers en het reclamemateriaal waren erg negatief van toonzetting over andere materialen. Als Kortleve vindt, dat zij nu niet meer aan de discussie kunnen deelnemen en hun product niet goed kunnen toelichten, moeten zij maar contact met ons opnemen.”

Zandvliet wil verder niet op de zaak ingaan. “Ik zou liever een artikel willen over de positieve eigenschappen van minerale wol”, is zijn reactie. Hij wil bevestigen noch ontkennen dat steen- en glaswol irriterend zijn voor de huid. Volgens een Europese richtlijn moet vanaf 31 december 2000 op de verpakking van minerale wol staan: ‘Irriterend voor de huid’, ‘onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten’ en ‘draag beschermende kleding en handschoenen’. Op de verpakking van doschaWol komt dat niet te staan.

Op pagina 9: BouwRai.

Reageer op dit artikel