nieuws

‘Meesleepregeling slecht voor ondernemersklimaat’

bouwbreed Premium

den haag – De meesleepregeling zoals die momenteel onderdeel is van het Belastingplan 2001, is slecht voor het ondernemersklimaat. De onrechtvaardigheid ervan zal de belastingmoraal niet ten goede komen. Dit zegt de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (FB).

Tijdens het jaarcongres van de FB lag het Belastingplan 2001 op dit punt behoorlijk onder vuur. “Persoonlijk denk ik dat deze regeling niet alleen moeizaam zal zijn in de uitvoering, maar ook in de uitleg. Hoe leg je als adviseur je client uit dat hij fors zwaarder wordt belast als zijn dochter trouwt met zijn opvolger? Velen zullen dit als onrecht ervaren, hetgeen ten koste zal gaan van de belastingmoraal”, meent de voorzitter van de FB, A. Bijvoet.

Zij richt haar kritiek op de inconsequentie van de meesleepregeling, waardoor bij huur of verkoop aan naaste verwanten over huuropbrengst en verkoopwinst maximaal 52 procent moet worden betaald.

Verhuur aan derden valt onder box 3 met een jaarlijkse heffing van 1,2 procent over het vermogen. Verkoopwinsten zijn onbelast.

Onrust

Dit grote verschil in behandeling roept weerstanden op, zo bleek tijdens het jaarcongres. Zo vroeg ook emeritus hoogleraar C. Geppaart zich af of de regeling bestand is tegen de kritiek en de maatschappelijke onrust die erdoor wordt veroorzaakt.

Belastingadviseur T. Keizer wees daarnaast op de schade die de meetrekregeling toebrengt aan het ondernemersklimaat.

Deze mening wordt gedeeld in de bouw, waar nogal wat directeuren-grootaandeelhouders zitten die een deel van hun oudedagsvoorziening in het bedrijf hebben zitten.

Verkoop binnen de familie wordt nu echter genadeloos afgestraft dankzij de meesleepregeling. Vooral voor familiebedrijven die dat willen blijven, is dat onverteerbaar.

De FB heeft dan ook al voorgesteld de groep personen op wie de regeling van toepassing is, te beperken tot echtgenoot, partner en thuiswonende kinderen van de ondernemer. Daardoor zou de kou uit de lucht worden genomen.

Reageer op dit artikel