nieuws

Meer ongelukken door omvallend materiaal

bouwbreed

ede – De enige echt duidelijke toename van het aantal ongevallen komt voor rekening van omvallende bouwdelen, materiaal of materieel. Tot die conclusie komen de samenstellers van ‘Veiligheid in de bouw’, een publicatie ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van Aboma+Keboma.

Ten opzichte van de periode 1985-1989 is het aantal ongelukken in de categorie ‘omvallend materiaal’ bijna verdubbeld van 13 procent tot 25 procent van het totaal aantal ongelukken. Vooral het omvallen van groot materieel, steigers en (wand)bekisting droeg bij aan de stijging. Deze cijfers hebben betrekking op de ongevallen die door Aboma+Keboma zijn onderzocht. Het is dus geen optelsom van ongevallen die bij de Arbeidsinspecties zijn gemeld.

De veiligheidsspecialisten van dit gerenommeerde Edese instituut signaleren een opmerkelijke verschuiving in de oorzaken van ongevallen op de bouwplaats. In plaats van onvoorzichtigheid, onoplettendheid en roekeloosheid is er de laatste jaren vaker sprake van verkeerde werkmethoden, constateren de onderzoekers. “Ook het niet geschoord of geborgd zijn van materiaal, materieel en bouwdelen en het niet goed opgebouwd zijn of overbelasting van steigers nam toe.”

Het is niet duidelijk of het omvallen van bouwdelen en materiaal de verklaring is van de toename van het aantal dodelijke bouwongelukken in de periode van 1993 tot en met 1998. De jaarverslagen van de Arbeidsinspectie laten geen twijfel bestaan over het aantal doden in de bouw. Per duizend ongevallen registreerde de Arbeidsinspectie er in de laatste vijf verslagjaren 1,3 met dodelijke afloop.

De stijging is opvallend omdat in dezelfde periode het aantal arbeidsongevallen per duizend manjaren een gestage afname laat zien.

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van arbeidsongevallen in de bouw. Ruim twintig procent van alle ongelukken wordt daardoor veroorzaakt. Voor metselaars ligt het percentage zelfs bijna op 50.

Vallen in een vloersparing _ trapgat of liftschacht _ komt het vaakst voor. In veel gevallen was de vloersparing wel afgedekt, maar was deze al dan niet tijdelijk verwijderd. Vaak door het slachtoffer zelf, soms zonder te weten dat het om een afdekplaat van een sparing ging.

Reageer op dit artikel