nieuws

Meer bescherming ideeengoed bouw Kamer: Minder risico bij nieuwe vormen van aanbesteding

bouwbreed Premium

den haag – De grote fracties in de Tweede Kamer vinden dat bouwbedrijven die deelnemen aan innovatieve aanbestedingsprocedures beter moeten worden beschermd tegen diefstal van hun ideeengoed. De VVD pleitte hiervoor tijdens een debat over een nieuwe aanbestedingsaanpak bij Rijkswaterstaat en kreeg steun van PvdA en CDA.

Aannemers die met vernieuwende ideeen komen, lopen nu het risico dat Rijkswaterstaat hun creatieve oplossingen inpikt, terwijl zij niet het werk krijgen. Rijkswaterstaat moet zich namelijk aan de Europese regels houden voor aanbesteding. Bedrijven met voorkennis _ en dat zijn bouwers die voor de aanbestedingsprocedure cruciale ideeen hebben aangedragen _ lopen het gevaar te worden uitgesloten. Een ander bedrijf kan er dan met de vondst vandoor gaan.

VVD-Tweede Kamerlid Verbugt brak tijdens het debat een lans voor de bouwwereld. Zij vindt dat terecht wordt geklaagd over de risico’s die de bedrijven lopen als ze in het voortraject van een innovatieve aanbesteding hun ideeen op tafel leggen. Ook vindt ze dat er moet worden nagedacht over een compensatie voor de hoge kosten die de bedrijven moeten maken, zonder zekerheid te hebben dat ze een cent terugverdienen.

Serieus

Aan het debat deden alleen VVD, PvdA en CDA mee. Minister Netelenbos gaf toe dat het risico op diefstal van intellectuele eigendommen een serieus probleem is. “We denken erover na hoe we bescherming kunnen bieden. Met het oog op de Europese regelgeving is het complexe materie. Alle bouwdepartementen studeren er op. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd.”

Het probleem wordt nijpender nu Rijkswaterstaat in een plan van aanpak aangeeft echt werk te gaan maken van innovatief aanbesteden, publiek-private samenwerking en het hanteren van de Europese aanbestedingsregels. Nog dit jaar wil de dienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die over alle natte en droge infrastructuur (3,2 miljard gulden per jaar) gaat, 5 procent van alle werken op deze wijze op de markt brengen in de vorm van pilotprojecten. In 2005 moeten enkele tientallen procenten van alle bouw- en onderhoudsopdrachten innovatief worden aanbesteed. Dat wil zeggen dat de overheid vooral functionele eisen stelt en de technische uitvoering overlaat aan marktpartijen.

Rond de jaarwisseling tikte een interdepartementale werkgroep Rijkswaterstaat op de vingers. De dienst deed veel te weinig aan innovatief aanbesteden. Slechts 1 procent van alle opdrachten werd op een vernieuwende wijze in de markt gezet.

Op pagina 3: PvdA: Betrek bedrijfsleven bij kansrijke infrastructuur.

Reageer op dit artikel