nieuws

Lijfrentekoopsom: niet alleen voordelen

bouwbreed

Ik krijg een aantrekkelijke aanbieding van een verzekeraar voor een lijfrente koopsompolis. Als ik samen met mijn echtgenote voor 1 juli 2000 beslis kunnen wij nog over de belastingjaren 1999 en 2000 in totaal ruim 24.500 gulden lijfrentepremie aftrekken. Maar daar zitten enkele haken en ogen aan.

De mogelijke aftrek van 24.500 gulden aan lijfrentepremies levert in de vijftigprocentschijf een teruggaaf op van f. 12.250. De toekomstige lijfrente-uitkeringen zijn vanaf mijn zestigste onder het nieuwe belastingstelsel na 2001 hooguit belast in mijn tweeenveertigprocentschijf. Dus de fiscus betaalt nu direct de helft over mijn lijfrentestorting mee en de uitkeringen zijn later belast tegen een lager tarief. Vanaf 2001 mogen mijn vrouw en ik overigens samen niet meer lijfrentepremie-aftrek toepassen dan tweeduizend Euro (4408 gulden).

Laatste keer

Het klopt inderdaad dat iedere belastingplichtige onder het huidige belastingstelsel _ zonder onderbouwing _ over het belastingjaar 1999 6075 gulden lijfrentepremieaftrek mag toepassen (voor een echtpaar dus 12.150 gulden). Een storting voor 1 juli 2000 levert nog een fiscale aftrek op over het belastingjaar 1999, dus daar krijgt u dit jaar van de fiscus het hierboven genoemde bedrag van terug.

In 2000 is de maximale lijfrentestorting voor echtparen en geregistreerde partners _ zonder onderbouwing _ 12.358 gulden. Daar krijgt u in de loop van 2001 pas de helft van terug. De verzekeraar telt de aftrek voor echtparen over 1999 en 2000 bij elkaar en komt zo aan een aftrekbare koopsompolis van 24.508 gulden.

Volgend jaar geldt het nieuwe lijfrenteregime van 2001. Dan kunt u in het eerste halfjaar (voor 1 juli) niet meer de aftrek zonder onderbouwing toepassen in uw belastingaangifte over 2000. In 2001 wordt het lijfrenteregime gekoppeld aan een eventueel pensioentekort volgens de zeventigprocenteindloonnorm op de pensioendatum. Bij een pensioentekort kunt u ook na 2000 lijfrenteaftrek claimen. Op 31 december 2000 eindigt de fiscale aftrek _ zonder onderbouwing _ van het bestaande hogere lijfrenteregime. In dat opzicht is het juist, dat u in 2000 voor de laatste keer van de hogere lijfrenteaftrek- zonder onderbouwing- kunt profiteren. Overigens financiert u de helft van de teruggaaf wel zelf vooruit.

Kanttekeningen

Of het voor u fiscaal aantrekkelijk is om een koopsom van 24.500 gulden in een keer af te storten is een vraag van geheel andere orde. In 2000 is het progressieve tarief van de inkomstenbelasting 37, 50 en 60 procent. Volgend jaar daalt het tarief in box I naar 32, 42 en 52 procent. U kunt zonder onderbouwing in 2001 samen met uw vrouw inderdaad niet meer lijfrenteaftrek dan tweeduizend Euro claimen, maar bovendien heeft u dit jaar nog acht procent meer belastingvoordeel van de aftrek dan in 2001. Dat hoogt het resultaat van de storting op. Als u van plan bent een lijfrentekoopsom te storten als aanvulling op uw oudedagsvoorziening, dan kunt u dat beter in 2000 in een keer doen dan na 2001 stapsgewijs.

Maar er kunnen ook een aantal kanttekeningen bij een lijfrente-koopsom worden geplaatst. Iedereen moet zich goed bewust zijn tegen welk belastingtarief daadwerkelijk de koopsom in 1999 en in 2000 kan worden afgetrokken. Dat is afhankelijk van de belastbare som. Valt de aftrek inderdaad volledig in de vijftigprocentschijf of ook gedeeltelijk in een lagere schijf? Als de aftrek nu tegen zevenendertig procent is en de uitkeringen zijn in de toekomst belast tegen tweeendertig procent _ of inmiddels een hoger belastingtarief _ dan is het fiscale voordeel al veel kleiner. Niets is zo veranderlijk als belastingtarieven, leert ons het verleden.

Ook moet u de looptijd van de koopsom in uw afweging betrekken. De verzekeraar brengt op een koopsom kosten in rekening. Bij een korte looptijd van bijv. circa vijf jaar, zijn de kosten in verhouding tot het beleggingsresultaat in het algemeen vrij hoog.

Bovendien moet u in uw afweging betrekken dat u de uitkeringen uit een koopsom niet in een keer, maar periodiek in vijf jaar _ bijvoorbeeld als overbrugging tussen uw zestigste en vijfenzestigste jaar _ moet ontvangen. Of u koopt er een levenslange aanvullende periodieke jaarlijkse uitkering van vanaf uw vijfenzestigste voor uzelf en uw partner. Lijfrentepremie die u afstort bij een verzekeraar bent u kwijt. Stel dat de koopsom gemiddeld zes procent per jaar rendement oplevert (1400 gulden). In vijf jaar is de aangroei dan circa 7500 gulden die is belast tegen tweeenveertig procent (3150 gulden belasting).

Alternatieven

Zijn er alternatieven voor een lijfrente-koopsom? Als u circa 12.250 gulden liquide middelen bezit, moet u eens samen met uw bankier een beleggingsportefeuille met een looptijd van vijf jaar doorrekenen. U kunt instappen op een pakket dat is toegesneden op uw beleggingsprofiel. Er is veel keus in pakketten met een spreiding van de risico’s waarbij u kunt meeliften op de beleggingskennis van de bank. Uiteraard is het beleggen nooit zonder risico’s. Een beleggingsportefeuille is na 2001 belast in box III. In deze box is voor partners 75.000 gulden vermogen belastingvrij. Valt de portefeuille binnen de vrijstelling van deze box, dan is het rendement volledig belastingvrij. Boven de vrijstelling is het rendement jaarlijks belast met effectief 1,2 procent van de waarde van de portefeuille.

De belastingdruk op het rendement van een koopsom zal dus altijd hoger zijn dan de belastingdruk op het rendement van een beleggingsportefeuille. Stel dat u een gelijk rendement van zes procent behaalt, dan is het effectieve netto-rendement op een beleggingsportefeuille 4,8 procent en op een lijfrentekoopsom 3,6 procent. U betaalt in het slechtste scenario in box-III ook 1,2 procent heffing over de waarde van de beleggingsportefeuille zelf (150 gulden per jaar). Bovendien houdt u de beschikking over het geld bij verkoop van uw beleggingsportefeuille. U kunt met dat geld doen wat u wilt. Ga eens rekenen aan een vergelijking. Vergelijk het rendement tijdens de looptijd, de kosten en de belastingdruk van een lijfrente-koopsom met een beleggingsportefeuille voordat u beslist.

Paul Schol, Ernst & Young Ondernemersservice, Arnhem, telefoon (026) 32 09 509

Reageer op dit artikel