nieuws

‘Koop, verdubbel en verkoop dodenweg weer’

bouwbreed

leeuwarden – De provincie Friesland moet de N31 kopen, verdubbelen en terugverkopen aan het Rijk. Tijdelijke oplos-singen om de dodenweg tussen de kop van de Afsluitdijk en Harlingen veiliger te maken, staan een uiteindelijke verdubbeling in de weg.

CDA-verkeersgedeputeerde P. Bijman sprak deze woorden bij de presentatie van het eerste rapport van de werkgroep A31 dat de problemen inventariseert. Met provinciaal geld moet het gevaarlijkste, maar ook makkelijkste deel verdubbeld worden.

De bestuurder komt tot zijn uitspraak omdat tot 2010 een verdubbeling er niet in zit. Volgens minister Netelenbos is alleen de verkeersveiligheid niet voldoende reden voor verdubbeling, terwijl ook haar plannenlijst de komende jaren in ”beton gegoten zit.”

Kosten voor de verdubbeling schat Bijman op ongeveer 100 miljoen gulden, ”waarvoor de staten al enkele tientallen miljoenen hebben toegezegd.” Het Rijk moet dan wel bereid zijn het knelpunt Harlingen- Van Harinxmakanaal op te lossen en de weg later terug te nemen.

De werkgroep zette zes varianten op papier om de beruchte weg veiliger te maken, varierend van een eenvoudig inhaalverbod en een 80 kilometerlimiet tot de ombouw tot autosnelweg. De laatste is de meest wenselijke, maar gaat jaren duren vanwege de procedures.

En van de tussenoplossingen verwacht Bijman dat ze de uiteindelijke verdubbeling in de weg staan. Een inhaalverbod en een lagere maximumsnelheid kan ten hoogste twee jaar gehandhaafd blijven, vindt hij, ”en binnen die termijn komt de start van de uiteindelijke verdubbeling niet rond.”

Van de oplossing om de rijstroken te scheiden door een tussenwand, verwacht de CDA-bestuurder dat het Rijk deze zal aangrijpen als proefproject in het kader van de landelijke actie Duurzaam Veilig. Bij Franeker gaat een 4,5 meter hoog bolwerk de A31 aan het zicht onttrekken. De wal is nodig om de bewoners van de nieuwe woonwijk Witzens te beschermen tegen het verkeerslawaai.

Reageer op dit artikel