nieuws

‘Kluifrotonde’

bouwbreed Premium

In Otar een evaluatie van de ‘kluifrotonde’ Coldenhove in Maasland, de aansluiting van de N220 op de A20. Een kluifrotonde bestaat uit twee gekoppelde rotondes op enige afstand van elkaar. De rotondes zijn niet gesloten, maar samengevoegd tot een verkeerscircuit met twee rotondekoppen, waardoor de vorm van een kluif ontstaat. Na de openstelling beek de oplossing in de praktijk goed te werken. Het verkeer wikkelde zich op een vlotte manier af, terwijl weinig aarzelingen bij de verkeersdeelnemers werden waargenomen. Uit een enquete onder de weggebruikers kwam naar voren dat 77 procent de nieuwe situatie als duidelijk tot zeer duidelijk beoordeelt. Een opmerkelijk hoge score, zeker als wordt bedacht dat een dergelijke kluifrotonde nergens anders in Nederland voorkomt. Ook de berijdbaarheid wordt hoog gewaardeerd, ongeveer driekwart van de gebruikers is zeer positief. Otar, Uitg.: Debozet, Hoogmade, telefoon: (071) 5012178.

InnoVisie gaat in op de ontwikkelingen op het gebied van specifieke toepassingen van lichtbronnen. Het systeem van lichtgeleiding heeft geleid tot grote ontwerpvrijheid. Zo zit bij draagbare computers de lichtbron aan de rand van het scherm en met plastic rasters zo geleid dat het scherm egaal wordt verlicht. Lichtgevende folie zal de lichtgeleiding echter voor een deel verdringen.

InnoVisie, Uitg.: Wegener, Diemen, telefoon: (020) 6603718.

Reageer op dit artikel