nieuws

HR-ventilatie voor bestaande woningen

bouwbreed

amsterdam – Voor nieuwbouw is de zin van ventilatie met een hoog rendement (HR-ventilatie) aangetoond. Nu wordt het tijd de discussie te openen over HR-ventilatie voor de bestaande woningvoorraad. Dit zei ir. Ch. Zijdeveld op het symposium over HR-ventilatie tijdens de BouwRai vorige week. Hoe die discussie moet gaan lopen, liet hij in het midden. Veel bestaande woningen zijn nog onvoldoende geisoleerd en hebben natuurlijke ventilatie.

Zijdeveld presenteerde de eerste resultaten van een reeks onderzoeken naar de praktijk van HR-ventilatie. In november en december zijn metingen verricht in zes nieuwbouwwoningen. “Er komt nog een meting, daarna een grote enquete onder gebruikers”, kondigde H. Nolles van de Stichting HR Ventilatie in Ridderkerk aan. Uit de eerste cijfers blijkt, dat HR-ventilatie in de praktijk een rendement bereikt van 85 tot 90 procent. In het laboratorium zijn rendementen van 90 tot meer dan 95 procent gehaald.

Op het symposium kwam naar voren, dat niet elke leverancier hetzelfde denkt over de details van HR-ventilatie. “Wij doen geen absolute uitspraak over de vraag of de installatie op de afzuigkap moet worden aangesloten of boven een geiser”, zei Zijdeveld. “Kieren mogen er wel zijn en ramen mogen open, maar dan neemt het rendement uiteraard sterk af. Bij goede toepassing kan het energiegebruik van een woning met 250 kWh per jaar omlaag. Dat betekent een vermindering van de CO2-uitstoot met 600 kilogram per woning per jaar.” Daar staat een investering van enkele duizenden guldens per woning tegenover.

Reageer op dit artikel