nieuws

Honderden miljoenen in stimuleringsfonds

bouwbreed

hoevelaken – Nederlandse gemeenten hebben 215 miljoen gulden uit de verkoopopbrengst van de aandelen Bouwfonds gestort in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). SVn biedt gemeenten de gelegenheid een eigen fonds te vormen dat permanent kan worden aangewend voor volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing.

ABN Amro kocht in januari de Bouwfonds-aandelen van 479 Nederlandse gemeenten voor een totaalbedrag van 2,7 miljard gulden. De bank zegde toen tevens toe de stortingen van de gemeenten in het volkshuisvestingsfonds te verdubbelen tot een maximum van 350 miljoen gulden.

Met het toegezegde bedrag van 215 miljoen gulden en de verdubbeling door ABN Amro komt nu 430 miljoen gulden extra beschikbaar voor volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Met het geld dat al in kas was, is het totaal besteedbaar bedrag opgelopen tot 550 miljoen. Dat kan nog oplopen tot ruim een miljard gulden, verwacht een woordvoerster van het SVn. Inmiddels nemen 122 gemeenten deel aan het Fonds.

Reageer op dit artikel