nieuws

Groningen naar Raad van State vanwege schorsing

bouwbreed

groningen – De uitbreiding van de Martinihal is met minimaal een half jaar vertraagd. De gemeente Groningen heeft ten onrechte een gedoogvergunning voor de nieuwbouw en uitbreiding van deze accommodatie afgegeven.

De concurrerende Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren, die bezwaar had gemaakt tegen de nieuwbouw, is daarmee door de bestuursrechter in Groningen volledig in het gelijk gesteld aangaande de al weken durende bouwstop.

De bestuursrechter waagde zich, in tegenstelling tot wat de gemeente hoopte, niet aan een belangenafweging. Vermeende oneerlijke concurrentie, onterecht verleende subsidies en het niet willen samenwerken werden in het oordeel niet meegewogen.

De rechter keek uitsluitend naar de letter van de wet. Dat een bouwvergunning pas mag worden afgegeven als de milieuvergunning rond is, was daarbij van doorslaggevende betekenis. Ook tegen die milieuvergunning loopt nog een bezwaarprocedure van de Prins Bernhardhoeve.

De gemeente Groningen heeft inmiddels laten weten in beroep te gaan bij de Raad van State. Een versnelde procedure daar duurt echter minimaal een half jaar.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland behandelt volgende week nog een bezwaarschrift van de Prins Bernhardhoeve tegen het toekennen van Europese subsidies.

Beurzen

De geplande beurzen in de Martinihal komen niet in gevaar door de maandenlange vertraging van de nieuwbouw. Voor de traditionele jaarbeurs wordt het voorplein, waar al was begonnen met de nieuwbouw, geschikt gemaakt voor het plaatsen van tenten.

Wel leiden de gebruikers van de Martinihal naar schatting 2,5 miljoen gulden schade door de vertragingen. Eerder kondigden zij aan deze schade te claimen op de hoeve, maar ook daar heeft de rechter een stokje voor gestoken. Volgens hem zijn de problemen ontstaan doordat de gemeente Groningen willens en wetens risico heeft willen nemen. Volgens de rechter is het onterecht dat de Prins Bernhardhoeve voor de financiele gevolgen opdraait.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels