nieuws

Groep bedrijven wil modernere cao voor schilders Nieuwe club sluit breuk met Fosag niet uit

bouwbreed

glimmen – Circa zeventig bedrijven in de onderhouds- en schildersbranche willen de huidige collectieve regelingen kritisch tegen het licht houden. Ze hebben zich verenigd in de werkgroep K.O.E. en sluiten in het uiterste geval een breuk met de Fosag niet uit. De twee vakbonden in de bouw zijn ongelukkig met het nieuwe initiatief. De Fosag stelt zich gereserveerd op.

Kort, Overzichtelijk en Efficient (kortweg K.O.E.). Aan die drie eigenschappen zou een nieuwe cao voor de schildersbedrijfstak moeten voldoen. De huidige cao werkt “onnodig knellend.”

Voorzitter is Kor Buist, eigenaar van een schildersbedrijf in het Groningse Vlimmen. Hij en zijn collega’s willen tevens de afschaffing van vaste werktijden en de dure, bedrijfstakeigen regelingen. Voorts zou de pensioenregeling anders ingevuld moeten worden. “Waarom moeten we per se elke morgen om half acht beginnen? Waarom kan een werknemer niet tot acht uur ’s avonds werken, als dat zo uitkomt, en dan de volgende dag eerder vrij nemen? De werknemer is een andere dan die van tien jaar geleden. Als hij op zaterdag wil of kan werken in plaats van op maandag, moet dat toch mogelijk zijn?”

De zeventig _ die een kwart van de totale schilders- en- onderhoudsbranche (circa 35.000 medewerkers) vertegenwoordigen _ willen ook dat commerciele dienstverleners het werk van gesubsidieerde branche-instellingen overnemen. Buist: “Collectieve belangenbehartiging is prima, maar het wordt teveel in stand gehouden omwille van de zaak.” Instellingen als het schildersbedrijfschap of de Federatie Afbouw zijn volgens hem overbodig.

Voorzitter J. van der Worp van de Fosag heeft niets tegen het “opschudden van het arbeidsvoorwaardennest”. Binnen de Fosag is volgens hem ruimte voor een gedifferentieerde aanpak. Onderhandelingen met de bonden moeten echter vanuit een werkgeversorganisatie worden gevoerd. Een nieuwe werkgeversorganisatie zou alleen maar “contraproductief” werken.

“Wij kiezen voor een evenwichtige modernisering van de cao”, reageert woordvoerder Jan Bos van de Bouw- en Houtbond FNV. Hij vreest dat de voorgestelde flexibilisering alleen voor de werknemers geldt, dat reistijden voor hun rekening komen, zaterdagarbeid niet langer taboe is en medezeggenschap niet uit de verf komt.

Lex Raadgever van de Hout- en Bouwbond CNV meent dat de dissidente werkgevers hun onvrede maar binnen de Fosag kenbaar moeten maken. “Voor ons is K.O.E. geen gesprekspartner.”

Vakbond: K.O.E. voor ons geen gesprekspartner

Reageer op dit artikel