nieuws

‘Groene Hart biedt nog genoeg ruimte’

bouwbreed Premium

den haag – De Kamers van Koophandel hebben plannen om het Groene Hart verder te bebouwen maar wel onder het motto ‘rood’ betaalt voor ‘groen’. In het gisteren gepresenteerde rapport ‘Duurzaam en dynamisch’ doet het bedrijfsleven daarvoor voorstellen.

De Kamers van Koophandel denken aan duurzame bedrijfsterreinen, een actieplan voor vrijkomende boerderijen en een automatiseringsproject ter versterking van recreatie en toerisme in de regio. Opmerkelijk is dat de Kamers signaleren dat er per hoofd van de bevolking jaarlijks 30 tot 40 procent meer bedrijven worden gestart dan elders in Nederland. Opvallend, want het ministerie van VROM doet al jaren pogingen de bedrijvigheid in het Groene Hart terug te dringen en vooral de natuur de ruimte te geven.

Reageer op dit artikel