nieuws

Goederenvervoer niet schoner

bouwbreed

den haag – Verschuiving van goederenvervoer van weg naar spoor levert nauwelijks een positieve bijdrage aan het milieu. Dieseltreinen zijn zelfs viezer dan vrachtwagens. Bij elektrische treinen bepaalt de rijsnelheid en het type goederen of minder CO2 en stikstof worden uitgestoten dan bij wegverkeer.

Tot deze conclusie komen het RIVM, TNO en het Centrum voor energiebesparing en schone technologie (CE Delft). Zij deden onderzoek in opdracht van minister Netelenbos (Verkeer).

De onderzoekers vinden dat nog steeds te weinig bekend is over de goederenstromen met en zonder Betuwelijn. Daarom is geen uitspraak te doen over de milieueffecten van de railverbinding tussen Rotterdam en het Ruhrgebied.

Aan de Kamer schrijft Netelenbos dat zij de inzet van dieseltreinen wil beperken. Ook denkt zij over een lagere maximumsnelheid; dit leidt tot minder uitstoot.

Reageer op dit artikel