nieuws

Frankrijk investeert miljarden in infrastructuur

bouwbreed

parijs – De Franse overheid gaat de komende zes jaar ruim 80 miljard gulden investeren in de 22 regio’s die het land telt. Dat geld wordt voor het merendeel gestoken in grote infrastructurele werken, zoals de aanleg van de hogesnelheidslijn van Parijs naar Straatsburg, snelwegen als de A89 (van Clermont-Ferrand naar Bordeaux) of tunnels en andere voorzieningen.

De investeringen zijn vastgelegd in zogeheten ‘contrats de plan’, waarbij afspraken worden gemaakt over welke werken de voorkeur genieten, en het percentage dat de staat bijdraagt.

De envelop van in totaal 83 miljard gulden is vastgesteld na ingewikkelde onderhandelingen tussen de Franse rijksoverheid met de regio’s, provincies en lokale autoriteiten.

Opvallend is dat er steeds meer geld beschikbaar komt voor spoorwegen, en dat de aanleg van wegen lagere prioriteit geniet in vergelijking met het aflo pende contract uit 1994. Vrijwel alle regio’s willen profiteren van het hogesnelheidsnet van de Franse spoorwegen.

Daartoe moeten onder meer de lijn tussen Clermont-Ferrand en Parijs, alsmede die tussen Toulouse, via Limoges naar Parijs, ingrijpend worden gemoderniseerd.

Het is niet de bedoeling dat op die lijnen klassieke hogesnelheidstreinen (vergelijkbaar met de Thalys) worden ingezet. De regio’s willen gebruik gaan maken van zogenaamde veertreinen, zoals die op dit moment in Italie rijden, die zijn ‘opgepept’ met een hoge snelheidsmotor. Dat houdt in dat de lijnen niet compleet hoeven te worden vernieuwd. In totaal gaat een kleine zestig procent van het geld naar die verbeteringen.

Garantie

De politiek van lange termijnplannen heeft tot doel om redelijk gesloten regio’s _ bij voorbeeld Auvergne en de Limousin _ verder te ontsluiten. De Franse bouw juicht dergelijke lange-termijnplannen toe. Want deze zijn een garantie dat de projecten ook werkelijk van de grond komen.

Steeds meer geld beschikbaar voor spoor

Reageer op dit artikel